MaxxECU MTune

PC-program

Snabb och enkel mappning med MTune

Alla våra system levereras med vårt lättanvända MTune- PC-program för avancerade eller enkla inställningsmöjligheter

Frustration skapade MTune

Anledningen till att vi skapade MaxxECu och MTune var för att vi var trötta på befintliga system som var tungjobbade, komplicerade och tidskrävande att navigera i

Alltid uppdaterat

Vi släpper regelbundet kostnadfria programuppdateringar för att hålla systemet uppdaterat med nya funktioner och inställningar. MTune söker automatiskt efter uppdatering vid uppstart

Om du vill ha den bästa prestandan för din bil - och vi vet att du vill det - behöver du också ett brett utbud av inställningsmöjligheter. MaxxECU använder den intuitiva PC-programvaran MTune

MTune PC-program kan användas på i princip vilken Windosbaserad enhet som helst
Utvalda mappnings funktioner
 • Live mappning och lokal autotune
 • Live loggning
 • Både 2D och 3D mappning för de flesta tabeller
 • Lättåtkomliga motorvärden
Utvalda MaxxECU funktioner
 • Laddtrycksreglering (flera steg)
 • Launch och anti-lag
 • Shift-cut
 • Anti-spinn (traction control)
 • Lambda reglering
Utvalda avancerade MaxxECU funktioner
 • Lustgas
 • Hastighetsspärr
 • Spridar staging
 • CAN för OEM protokoll, OBDII och CAN dashes
 • Inbyggd feldiagnostik
MTune mappnings funktioner
MaxxECU trigger stöd
See supported trigger system in online tech pages.
MaxxECU motorskydd
 • Bränslekorrigering baserad på EGT
 • Brytning/varning för mager bränsleblandning
 • Brytning/varning beroende på EGT
 • Varvstopp med avancerade inställningsmöjligheter
 • Avancerat och flexibelt inbyggt varningssystem
 • Bränslekorrigering mot lambda
MaxxECU automatväxellådsstöd
MaxxECU funktionalitet
 • Launch (med flera steg)
 • Rullande launch
 • Anti-lag (via E-Gas eller ventil)
 • Anti-spinn (traction control)
 • Power management
 • Shift-cut
 • Bränsleavstängning vid motorbroms
 • Lambda korrigering i alla lägen mot önskat värde (closed loop)
 • Lustgasstyrning
 • AC kontroll
 • Laddtrycksstyrning i alla former inklusive avancerade kompenseringstabeller
 • Justering av laddtrycksnivåer med avancerade möjlighet att skapa egna villkor eller bara mot en fysisk knapp, eller MDash knapp
 • E-Gas stöd
 • Variabel kamaxelstyrning (VVTi/VANOS)
 • Loggning: upp till 1000Hz, PC loggning upp till 20Hz
 • Inbyggd feldiagnostik och felhantering
 • Tomgångsstyrning via E-gas, ventil, stegmotor eller tändreglering
 • Uppvarvningskontroll med hjälp av tändning eller tomgångsmotor mot önskat varvtal
 • Flertalet olika möjligheter för att låsa tändning för att underlätta synkning med tändlampa
 • Flex bränsle, kompensera tändning, uppstart, bränsle etc mot etanolvärde
MaxxECU avancerad funktionalitet
 • Hastighetsspärr (två nivåer)
 • Bränslekorrigering på cylindernivå
 • Spridar staging
 • Virtual bränsletank och bränsleåtgång
 • Valbara filter på TPS,RPM och MAP signalerna
 • Trailing ignition (wankel etc)
 • Virtuella funktioner för att aktivera interna funktioner via avancerade villkor
 • Använd en TYPE-K givare som IAT upp till 350grader C
 • Kolsyre laddtrycksregleringsmöjligheter för dragracing
 • Aktivera extra tabeller för korrigering mot knapp eller interna funktioner med villkor
 • Power management system för att begränsa effekten vid dragracing och gata med mycket effekt
 • CAN inputs (avancerat) - Ta emot CAN bus data från externa enheter som skickar CAN som sedan kan användas för att trigga funktioner
 • Starta den interna loggningen baserat på egna villkor, såsom hastighet, laddtryck, antal lagrade felkoder etc, möjligheterna är oändliga
 • Timer och räknare, samt meter räknare
 • CAN för OEM protocol, OBDII
 • Kopplingsslir kontrol utifrån egna tabeller som exempel på styrning som kan göras
 • Mäta spridarresistans direkt från MTune
 • Inbyggt trigger oscilloskop
 • Inbyggd trigger logger
 • Valbara axlar i princip alla tabeller
 • Flexibla utgångsfunktioner
 • Flexibla PWM/FREQ utgångsfunktioner
 • Hastighetsutgång som kan kalibreras
 • Varvräknarutgång med valbar utspänning (+5/12V)
 • Seq låde styrning
Version1.150
2024-05-29
ECU
NEWInitital (BETA) 8HP gearbox control control for the GEN1 ZF 8HP70 and 8HP45 gearbox.
ECU
NEWAdded option to lock vehicle speed for the Rolling launch control as an option to the engine rpm lock method.
ECU
NEWNew input functions to the DSG Shifter emulation.
ECU
NEWNew analog input functions: Gearbox Drivemode and External map sensor,internal for CAM reference.
ECU
IMPROVEDBrake input added to the output CAN stream for the Ford Focus RS/ST 2005 - 2012 (ME 9.0) OEM CAN protocol.
ECU
IMPROVEDBMW MS42 / MS43) OEM CAN protocol update: AC status bit changed, clutch status added.
ECU
NEWValue presentation feature added for the BMW E9x (MSS60) OEM CAN protocol.
ECU
NEWAdded CAN forwarding of DCT messages between buses if GEN1 DCT control and BMW E9x (MSS60) not on the same bus.
ECU
IMPROVEDBMW DCT GEN1 CAN protocol, added brake pressure input instead of fixed brake, if available.
ECU
NEWBlip target RPM added for the BMW DCT GEN2 gearbox control and the VAG DSG control.
ECU
IMPROVEDInternal update for the Skidoo 900R/900T OEM CAN protocols.
ECU
IMPROVEDNissan 350Z (ECCS 2) now uses the output FAN start1/2 values instead of the fixed 85/90 deg C.
ECU
NEWNew coding setting for the Mazda RX8 OEM CAN protocol.
ECU
IMPROVEDExternal TCU control, added transbrake and launch input.
ECU
IMPROVEDTurbolamik controller, added transbrake and launch input.
ECU
IMPROVEDCANTCU, added transbrake and launch input.
ECU
IMPROVEDRealTime Data value FUEL ANGLE is always start of injection, renamed to FUEL angle, injection start to minimize confusion.
ECU
IMPROVEDMin Engine Volume setting changed from 100cc to 25cc.
ECU
NEWNew digital input functions: Transmission Converter Slip Request, Transmission DRIVE switch, Transmission MANUAL switch, Transmission PARK switch.
ECU
NEWNew error codes: 241 - External TCU calibration checksum mismatch, 241 - External TCU calibration checksum mismatch.
ECU
NEWLaunch RPM set mode from table added to Launch control stage 2 and 3.
ECU
IMPROVEDLaunch control speed signals are now ignored if launch speed settings is set to 0 in all modes except always active.
ECU
IMPROVEDAveraging time setting added for the Ethanol sensor input.
ECU
IMPROVEDOdometer offset added in Distance counters.
ECU
NEWNew trigger: KTM 450.
ECU
NEWNew trigger: Suzuki K6A.
ECU
NEWNew trigger: Mitsubishi 3A92.
ECU
NEWNew trigger: Subaru Ej20 (7-tooth) CAM.
ECU
IMPROVEDTrigger pattern generator update with some new trigger systems.
ECU
NEWAdded a min temperature setting to the Waterpump control system, Electric waterpump control (on/off) and Electric waterpump control (PWM).
ECU
IMPROVEDMin frequency lowered in the Alternator control from 50Hz to 8Hz to be used in some Toyota application with low frequency.
ECU
IMPROVEDAdded setting to choose if the boost ramping (Closed loop boost) is applied for increasing and decreasing target values, or just for increasing values.
MTune
IMPROVEDAdded the possibility to compare logs with different log speeds accurately.
MTune
IMPROVEDLambda can now be selected freely (CH1 / CH2).
ECU
IMPROVEDGear 7+8 added to the whole system.
ECU
NEWNew brake signal disengage option for the Lockup converter added.
MTune
IMPROVEDAIN names/descriptions is not overwritten by XML-file values.
MTune
NEWAdded axis highlighting of selected cells in tables.
ECU
NEWPDM: Added a Windshield Washer output and washer wiper control.
ECU
NEWPDM: The ECU Brake signal is now automatically updated from the PDM brake light signal.
ECU
IMPROVEDFuel pulse will now always show 0.00 during 100% fuel cut.
ECU
IMPROVEDChanged the timeout delay for PWM modules.
ECU
BUGFixed a PDM bug, counter 3-6 did not work.
ECU
BUGFixed a bug that could cause glitches on the tacho and speedometer outputs.
ECU
BUGFixed a bug causing incorrect fuel flow and consumption values when the fuel pressure exceeded 3 bars. Does not affect the engine fueling, just the logged values for fuel flow and consumption.
MTune
BUGFixed lambda sensor errors when internal lambda channel 1 was used as lambda sensor B.
MTune
BUGFixed a bug causing the compare variable on internal output pages to not be loaded correctly when using the Load from file function.
ECU
BUGFixed a bug in the user PID system that caused problems when the process and target values had different resolutions.
ECU
BUGFixed a bug that caused throttle sensor errors when the SENT inputs was used, even if none of the SENT inputs was controlling the throttle.
ECU
BUGFix for the following CAM patterns: VOLVOT5, VOLVOT5ALT, VOLVO_B5244S, RENAULT_K4M, 2GR, 2GR_ALT.
ECU
BUGFix for the VAG DSG where the control automatically was changed to DQ250.
MTune
BUGFixed a bug with incorrect configuration files causing MTune to crash at startup.
ECU
BUGFixed a bug where the latch feature was used if the OEM function was selected on an OEM CAN Button.
ECU
BUGFixed an bug where 1 pulse trigger inputs did not work for transmission input/driveshaft rpm.
ECU
BUGFixed broken EVO Cam trigger.
Version1.149
2023-11-30
ECU
NEWNew Water/Methanol Injection system, with option to correct fueling and a new digital input: Water/Methanol Injection, low-level sensor including a new error codes: 81 - Water/Methanol Injection, low level.
ECU
NEWNew fueling calculation added for odd-fire engines (dual VE), Fuel inj general.
ECU
NEWUpdated External TCU control protocol.
ECU
NEWSupport for CANTCU external TCU controller 1.1 CAN stream.
ECU
NEWSupport for the Turbolamik controller 2.0 CAN stream.
ECU
NEWAdded option to get speed from external powertrain controllers.
ECU
NEWSkidoo 900R 2024 (Bosch MG1C), OEM CAN protocol added.
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: VW Passat 3C (R36) VAG PQ36 2008 (MED 9.1).
ECU
NEWNew Virtual fuel tank option to increment/decrement a certain amount of volume from new digital inputs: Virtual fuel tank Increase, Virtual fuel tank Decrease.
ECU
NEWNew activation mode in Power management to be able to have it always activated.
ECU
NEWNew time after launch timer start mode, launch control release in Power management.
ECU
NEWNew analog input: Brake pressure.
ECU
NEWNew RealTime Data values for the actual E-Throttle PIDs and Brake pressure.
ECU
NEWNew RealTime Data value LAUNCH RPM which indicates the actual set launch start RPM.
ECU
NEWNew VVT error settings.
ECU
NEWMax IAT and Min runtime parameters added to the Fuel Adaptation system.
ECU
NEWNew load condition (min TPS) in the Advanced warning outputs.
MTune
NEWNew confirm dialog when pressing delete all log files in the log window.
MTune
NEWNew sensor predefs (lowdollermotorsport500F).
ECU
NEWNew wheel circumference setting for driveshaft speed Sensor setup.
ECU
NEWNew setting: Analog gear position sensor between gear settings in Speed/Gear.
ECU
IMPROVEDDescription added for the Multi position switch.
ECU
IMPROVEDAll available AIN can now be set as either TEMP or 0-5V classes.
ECU
IMPROVEDImproved timeout time for wheel and driveshaft speed sensors with a high number of teeth.
ECU
IMPROVED4Hz internal ECU logging limit option added.
ECU
IMPROVEDImproved IAT, CLT and BARO filters.
ECU
NEWNew I limiter option for the User PID output function.
ECU
NEWThe Trigger pattern generator updated with more trigger systems.
ECU
IMPROVEDMax engine RPM added for the AC magnetic clutch output function.
ECU
IMPROVEDMore function combinations to User outputs and Internal output system.
ECU
IMPROVEDAn option was added to control max duty from a fixed value or a table for the Alternator control output.
ECU
IMPROVEDMax PWM duty added for the Electric waterpump control (PWM) output function.
ECU
NEWAdded a Radiator FAN PWM output mode.
ECU
IMPROVEDNew max duty setting for Radiator FAN PWM output.
ECU
NEWValue presentation added for the Speedometer output.
ECU
NEWNew angle range settings were added in Ignition settings to limit the firing angle in BTDC and ATDC.
ECU
IMPROVEDAdded the possibility of setting lambda CH2 as the primary lambda sensor.
ECU
NEWNew trigger: Honda TRX450R.
ECU
NEWNew trigger: Mitsubishi 4G15T.
ECU
NEWNew trigger: DSM 420A / Chrysler ECC.
ECU
NEWNew trigger: Opel X16XE / XEL.
ECU
NEWNew trigger: Jeep Cherokee 4.7 V8.
ECU
IMPROVEDPossibility to run Missing 4-1 on CAM.
ECU
IMPROVEDHonda K24 crank/CAM trigger update to better handle cold start signals.
ECU
NEWCoding option for the Mazda RX8 OEM CAN protocol.
ECU
NEWAdded options to trigger CAN Outputs messages from RT-values with different rate options.
ECU
NEWNew CAN ID offset setting was added for the MaxxECU default and KMS output CAN protocols.
ECU
NEWOption to set SLOW/FAST message rates of the default CAN v1.43 protocol added.
ECU
IMPROVEDRotating error codes were added to the MaxxECU Default CAN output.
ECU
NEWAdded the 0xAC message in the BMW E9x (MSS60) OEM CAN protocol.
ECU
IMPROVEDCorrected the checksum calculation in the 0xBA CAN message in the BMW E9x (MSS60) OEM CAN Protocol.
ECU
IMPROVEDGEN1/GEN2 DCT: Internal filter for the transmitted torque values added.
ECU
IMPROVEDGEN1/GEN2 DCT: Internal filter for engine RPM optimized.
ECU
IMPROVEDGEN1/GEN2 DCT: Internal filter for wheel speed optimized.
ECU
NEWGEN1/GEN2 DCT: New DCT Setting added to limit transmitted torque (min/max), some GEN1 TCUs (M3) firmware does not like getting above 800Nm and sends the gearbox into N.
ECU
NEWGEN1/GEN2 DCT: Added parameter for the negative torque before reaching burnout RPM.
ECU
NEWGEN1/GEN2 DCT: Added clutchslip mode during launch.
ECU
NEWGEN1/GEN2 DCT: Added parameter/table for the positive torque during the actual burnout + option to move over to regular torque table.
ECU
IMPROVEDGEN2 DCT: Shift strategy change during up/down shifts for smoother operations.
ECU
IMPROVEDGEN1 DCT: Shift strategy change, min reported pedal position on gear 1.
ECU
IMPROVEDGEN2 DCT: Potential fix for the idle target rpm issue, to ensure idle rpm target is always lower than the actual engine rpm.
ECU
IMPROVEDVAG DSG: DQ500: Changed the brake pedal status to make Tiguan Diesel gearbox TCU based tunes happy.
ECU
IMPROVEDVAG DSG: DQ250: When enabled, uses the Brake pressure input for ABS emulation output pressure.
ECU
IMPROVEDVAG DSG: DQ250/DQ500: Added more options for DSG blip delay (up to 150ms).
ECU
NEWPDM: Added a timeout setting for the Turn signal control.
ECU
NEWPDM: Added Horn PDM input / output.
ECU
IMPROVEDPDM: increased the max crank RPM to 400 instead of 300 for the starter functions.
ECU
BUGRemoved the CAM signal position that was visible (but not used) for a few trigger system.
ECU
IMPROVEDInternal start logging on-delay was removed from the internal ECU logging.
MTune
BUGA duplicate bosch preset was removed from the injector list.
ECU
NEWAdded a new CEL Bluetooth message, to fix an issue with the Advanced warning outputs showing the wrong RealTime Data index in MDash.
MTune
NEWDefault file names for the trigger logger function changed.
MTune
BUGFixed an issue where DIN10, as a digital input did not open up the settings tree correctly.
ECU
BUGFixed an issue where the average Lambda value did not pay attention to added sensors with no cylinder bank assignment.
ECU
BUGFixed a bug where the Sequential gearbox blip delay setting interfered with the DSG blip delay function for VAG DSG.
MTune
BUGFixed a bug where the shortcut for interpolation did not work in lists.
ECU
BUGFixed a bug when a single wheel speed setup did use both wheel speed sensors when available, showing dual wheel speed.
MTune
BUGFixed a bug where the lambda deviation Warning output was accidentally triggered above 9kPa instead of 90kPa.
ECU
BUGFixed PWM frequency accuracy issues on low-frequency output when high frequencies were used on other outputs. Improved duty accuracy for high-frequency outputs.
ECU
BUGFixed a problem with the Toyota A650E auto gearbox output pattern.
ECU
BUGFixed an issue where the User frequency/duty did not work below 5Hz, minimum is now 1Hz.
ECU
BUGFixed an issue with the lean power cut function.
ECU
BUGFixed an issue with default CAN messages and PDM on the same bus, double rate of messages.
ECU
BUGFixed VSS GEAR which did not update from GEN2 DCT GEAR.
ECU
BUGFixed wrong conversion from GEN 1 DCT GEAR to VSS GEAR.
Version1.148
2023-05-18
ECU
NEWDSG Shifter emulation (DQ250/500) added.
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: CAN-AM Maverick X3 XRS Turbo RR 2020.
ECU
NEWAdded a Min Secondary PW setting for fuel staging.
ECU
NEWSupport for Haltech NTK CAN 1 + 2 channel Lambda sensor modules added.
ECU
NEWSupport for dual CAN keypads (Blinkmarine) both in ECU and PDM mode.
ECU
NEWNew crank trigger: Buell XB9 DDFI2.
ECU
NEWNew custom trigger: Alternating Trig/Home.
ECU
IMPROVEDHonda K20A2 trigger update.
ECU
IMPROVEDExtended the max tooth offset value to -49 for the Crankshaft Deceleration trigger.
ECU
IMPROVEDSmall update in the N+1 CAM trigger.
ECU
NEWAdded 3 more Extra fuel tables.
ECU
NEWAdded Add % to lambda table options for Extra fuel tables.
ECU
NEWPID Frequency setting added for VVTi control.
ECU
NEWNew MAP RATE RealTime Data value.
ECU
NEWNew MAP Rate filter option, Filters/error codes.
MTune
NEWAdded more Time on-screen options in the logger.
MTune
NEWOption to export logfile to csv format with localized units.
MTune
IMPROVEDFuel baro trim MIN value changed from 60 to 20kPa.
ECU
IMPROVEDShiftcut active status will now show both upshift and downshift status (1 = upshift, och 2 = downshift).
ECU
IMPROVEDAuto transmissions did shift cuts on both up and downshifts, changed to only shiftcut on upshifts.
ECU
IMPROVEDGEN1/GEN2 DCT control: clutchkick update, internal timer added to try to kick the clutch better.
ECU
IMPROVEDGEN2 DCT control: Paddle signals ( Transmission UP shift and Transmission DOWN shift) can now be used with OE shifter.
ECU
IMPROVEDWhen GEN1/GEN2 DCT control is activated, RealTime data value GEARBOX_OIL_TEMP and TRANSMISSION_TEMP is also updated from TCU oil temp.
ECU
NEWNew analog input functions: CAN System user input 1 and CAN system user input 2.
ECU
NEWNew digital input function: Error codes, clear all codes.
ECU
IMPROVEDChanged the brake input from BMW E9x (MSS60) vehicle CAN.
ECU
IMPROVEDBMW E9x (MSS60) update to make the OE starter button to work.
ECU
IMPROVEDBetter usage of the engine oil pressure in the Mazda RX8 OEM CAN protocol.
ECU
NEWOEM CAN Protocol Audi A4 B7 VAG PL47 2006 (MED 9.1), value presentation support.
ECU
NEWOEM CAN Protocol Audi RS6 C5 VAG PL45 (ME 7.1.1), value presentation support.
ECU
NEWOEM CAN Protocol Audi S3 1.8T 2003 VAG PQ34 (ME 7.5), value presentation support.
ECU
NEWOEM CAN Protocol Audi S3 8P VAG PQ35/36 2010 (MED 9.1), value presentation added + oil pressure warning light support.
ECU
NEWOEM CAN Protocol Audi S4 B6 VAG PL46 (ME 7.1.1), value presentation added.
ECU
NEWAudi S4 B6 VAG PL46 (ME 7.1.1) added to OEM CAN Buttons.
MTune
NEWTwo more pressure sensor presets (MIPAN).
MTune
NEWFord Zetec sensor preset added.
MTune
NEWHonda K series temp sensor preset added.
MTune
IMPROVEDDCT/DSG Mode Switch, renamed input function.
ECU
NEWNew setting to use baro correction on the closed loop boost activation (to not affect existing setups).
ECU
NEWNew sensor shutdown setting for the Lambda sensor control.
ECU
NEWNew lambda transient deactivation mode added.
ECU
NEWPDM: New Constant on mode setting, used when the main power is switched externally. PDM settings.
ECU
NEWPDM: Flash to pass, added a setting for the number of flashes (flash count) in High Beam settings.
ECU
NEWPDM: Added 6 more PDM internal outputs.
ECU
NEWPDM: Wiper control, added settings to delay the park signal to adjust the stopping position.
ECU
NEWPDM: New Wiper PWM Control output function.
ECU
IMPROVEDChanged the section graph view to show voltage instead of ohm for user-defined temp calibrations.
ECU
IMPROVEDIncreased the max values to 1400 RT values instead of 1300 (internal change).
MTune
IMPROVEDFixed communication problems with firmware versions older than 1.128.
ECU
BUGFixed a bug causing the nitrous system Interpolate retard based on solenoid duty to not work.
ECU
BUGFixed incorrect Fuel Prime pulse scaling and missing dead time.
ECU
BUGFixed analog input function Pattern generator RPM not reaching 0.
MTune
BUGFixed an unhandled exception when reading a corrupted ECU cache file.
MTune
BUGFixed a scaling bug in the scatter plotter.
MTune
BUGFixed a bug using arrow keys in sensor calibration tables.
ECU
BUGFixed a bug related to downshift-cut time with enabled analog gear sensor feedback.
ECU
BUGFixed a bug in BMW DCT GEN1 gearbox control where DCT torque was fixed during reverse (shift status was stuck).
ECU
BUGFixed a bug in BMW DCT GEN1 gearbox control where a blip was randomly activated on the reverse gear.
ECU
BUGFixed a bug in BMW DCT GEN1 gearbox control where the reported pedal position during launch and BETA strategy was not fixed (used the table value).
ECU
BUGFixed a bug that could cause MAP-sync to not work correctly with some MAP-filter settings.
ECU
BUGFixed a bug where the fuel prime pulse was 10% of what it should have been.
MTune
BUGFixed a bug related to opening a corrupt zip-logfile.
MTune
BUGFixed a bug causing CAN Inputs 25-36 not able to be assigned to input functions.
ECU
BUGFixed a bug related to AUX injection, showed duty even if table was zeroed because of dead time data.
ECU
BUGFixed an issue with the Output test did not work if Oil Pressure Cut was active in background.
MTune
BUGFixed a rendering issue with 4D table data.
MTune
BUGFixed a rounding error in tables when displaying US units.
ECU
BUGFixed a bug that in very rare cases caused incorrect dwell-time calculations.
MTune
BUGFixed scaling issue for 0.001 scaled values in the section graph view.
MTune
BUGFixed a bug in MTune related to zooming using arrow keys and not fully resized window.
ECU
BUGFixed knock filters for cylinder diameters from 125mm to 200mm.
Version1.147
2023-01-25
ECU
NEWSupport for EGT external cold junction temp sensor.
ECU
NEWNew dynamic table for fuel EGT corrections, Fuel EGT correction.
ECU
NEWNew dynamic table for Lambda reactivation time.
ECU
NEWNew CAN Keypad default LED indicators brightness level.
ECU
IMPROVEDDCT Mode Switch renamed digital input, previously named Transmission mode switch (M/D).
ECU
IMPROVEDChanged behavior in GEN2 DCT to continue transmit CAN even when xHP app is detected.
ECU
BUGFixed an issue with the H-bridge outputs during ECU startup (requires a bootloader update.
ECU
BUGFixed an issue with the GPO/TACHO output during ECU startup (requires a bootloader update.
ECU
BUGFixed a bug where a manual bootloader update on a MaxxECU SPORT, could cause it to be detected as a MaxxECU V1.
MTune
BUGFixed the Bosch Temp sensor sensor calibration definition.
MTune
BUGFixed a bug in AIN temp manual calibration.
MTune
BUGFixed a bug where up/down arrow keys was mixed to zoom in the logger.
MTune
BUGFixed log scaling issues with old log-files with imperial units.
ECU
BUGFixed a GEN2 DCT bug where the actual rev limiter was transmitted wrongly (overflow).
ECU
BUGFixed a GEN2 DCT bug where front and rear wheels was mixed in transmission.
Version1.146
2023-01-10
ECU
NEWSupport (BETA) for the BMW M4 (GEN2) DCT gearbox control.
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Skidoo 900R 2022 (Bosch MG1C).
ECU
IMPROVEDAdded data caching to speed up ECU/PDM load times.
MTune
IMPROVEDImproved GUI response.
MTune
IMPROVEDImproved log viewer time axis accuracy.
MTune
IMPROVEDImproved log comparison accuracy.
ECU
NEWNew password protected hard CUT RPM, ECU lock.
ECU
IMPROVEDInternal change to always log data in metric values, new setting added to select the displayed units, MTune settings.
ECU
NEWNew Shiftcut mode: Gear position sensor controlled, to trigger a shiftcut when the gear position goes outside the min/max range for each gear.
ECU
NEWBroken sensor lean error function (Lambda sensor) + new error code: 112 - Lambda sensor malfunction. The signal is too lean.
ECU
NEWAdded latch options to all internal outputs and user outputs.
ECU
NEWAdded two more User PID output functions.
ECU
NEWAdded option to disable TCU DIAG requests for the VAG DSG, DQ500, and automatic stop of the requests if a diagnostic tool is present on the bus until next restart.
ECU
NEWAdded a CAN emulation mode for VAG DSG in DSG settings.
ECU
NEWNew crank trigger support: Mercury Marine 2.5L 2-stroke V6.
ECU
NEWNew CAM trigger support: Jaguari AJ16 (CAM).
ECU
NEWNew CAM trigger support: Honda L15A / L13B.
ECU
NEWNew CAM trigger support: Renault K4M (CAM).
ECU
IMPROVEDMin Shiftcut rpm changed from 800 to 600rpm.
ECU
NEWNew RealTime Data value Nitrous Enabled, to show the overall enable state of the nitrous system.
ECU
NEWNew RealTime Data value Acceleration correction.
ECU
NEWNew Ignition acc correction function added.
ECU
NEWNew digital input function: Nitrous timer run.
MTune
IMPROVEDImproved readability for lambda and EGT values in the VE and IGN tables.
MTune
NEWAdded a target arrow to tables (A-key to show/hide)
ECU
NEWNew ignition mode : Wankel wasted spark leading, sequential trailing.
ECU
NEWNew function to clear and disable unused table data, Manual firmware update.
MTune
NEWNew table size setting in MTune settings, option for high resolution screens.
MTune
IMPROVEDImproved SHIFT+keys selection in tables.
ECU
NEWNew cut behavior setting added for the Oil Pressure Cut.
ECU
IMPROVEDLine pressure control (100% duty) changed from launch control input to transbrake input instead (to keep transbrake happy) in automatic gearbox control, Line pressure.
ECU
NEWAdded ODD-Fire option for MAP filtering in Filters/error codes.
ECU
IMPROVEDDCT shifter emulation, behavior of the reverse switch digital input Transmission Reverse Switch.
ECU
IMPROVEDDCT GEN1 now uses the actual idle rpm target on outgoing CAN data (might improve the clutch relearn procedure).
ECU
IMPROVEDDCT GEN1: Added a new improved shifting strategy.
ECU
IMPROVEDDCT GEN1: DCT reported pedal angle table.
ECU
IMPROVEDBMW E9x (MSS60), clutch switch automatically captured from vehicle CAN.
ECU
NEWTrigger pattern generator can now use engine RPM as the RPM source (not synchronized).
ECU
IMPROVEDLog timestamp channel will be automatically added to the internal ECU logging system if not in the list of logged channels.
ECU
IMPROVEDNew enable method for Tachometer output rpm sweep with a short ondelay option added.
ECU
IMPROVEDNew enable method for Speedometer output speed sweep with a short ondelay option added.
ECU
BUGFixed a bug in the BMW E9x (MSS60) caused OE AC not to work without an output set to magnetic clutch.
ECU
BUGFixed a bug causing the logged output duties to occasionally show nonexistent spikes.
ECU
BUGFixed a bug causing idle stepper homing when powering on even when using power hold.
ECU
BUGFixed an issue with the H-bridge outputs during ECU startup (requires a slave CPU update).
ECU
BUGFixed an issue with the GPO/TACHO output during ECU startup (requires a slave CPU update).
ECU
BUGFixed an issue where the CAN analyzer could crash the MTune if run out of memory.
ECU
BUGFixed a bug where some output states showed duty, but no duty on the actual output.
ECU
BUGFixed a bug where lean cut could get active during a shiftcut event.
MTune
BUGFixed a rescale bug on the compare feature.
ECU
BUGFixed a bug causing Multi position switch to not work if the voltages were not in ascending order. Out-of-order entries function correctly now.
ECU
BUGFixed a bug causing cranking fuel to always be on the Primary injectors. All staged injection modes should work during cranking.
ECU
BUGFixed a bug where the PDM20 stopped communicate when connected to an Audi CAN even if separated on another CAN bus (0x50 message ID).
ECU
BUGFixed a bug causing the AIN digital state RT-values to not show correct values when using the latch settings.
ECU
BUGFixed a bug in in Line pressure control when MIN duty was higher than the MAX duty.
ECU
BUGFixed a bug related to an invalid logged channel ID.
ECU
BUGFixed a bug where the fuel temperature RT value did not show up unless a flex fuel sensor was active.
ECU
BUGFixed a bug where IGN duty showed strange values.
MTune
BUGFixed issues with copying/pasting into tables, and copy/paste from external applications.
MTune
BUGFixed SHIFT+HOME/END shortcut problem with multicell selections.
ECU
BUGFixed missing PDM setting pages if PDM digital input functions was set from PDM Switch decoder input.
MTune
BUGFixed a bug where too many UNDO steps caused out of memory exception.
Version1.145
2022-08-05
ECU
NEWAdded virtual outputs. Any output system can be assigned to an RT-value that can be used for CAN Outputs, Bit builder channels, tables etc.
ECU
NEWLambda back pressure correction tables and new analog input for post turbo placement.
ECU
NEWAdded a new Oil Pressure Cut system together with a new error code: 46 - Protection: Low Oil Pressure Cut activated.
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Porsche Boxster 2003 with PSM (ME 7.8).
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Volvo C30 (ME9.0) BETA.
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Audi S4 B6 VAG PL46 (ME 7.1.1).
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Audi A4 B7 VAG PL47 2006 (MED 9.1).
ECU
NEWBMW E85 EKPM (Fuel Pump Control module) support.
ECU
IMPROVEDAdded options for user-defined calibration of Ethanol sensor (for use with other fuels than Ethanol/Gasoline).
ECU
IMPROVEDAdded settings to change the boost controller activation MAP (was 120kPa before any solenoid output was active).
ECU
IMPROVEDThe Starter motor input can now stop the engine in Manual control mode as well. New Setting to enable or disable this function.
ECU
NEWNew Up shift trigger type settings for the Sequential gearbox control.
ECU
NEWNew RealTime Data value: Fuel pump state.
ECU
NEWNew trigger: Honda J30A4 (crank + CAM).
ECU
NEWNew trigger: Nissan CAS/GM LT1 cam with missing tooth crank.
ECU
NEWNew trigger: Volvo T6 NA CAM (B6294S2).
ECU
IMPROVEDRescaled tachometer output for the Nissan 350Z (ECCS 2) / BMW E46 328i (MS42) / BMW E46 330i (MS43) / BMW E39 M5 (MSS52) OEM CAN protocols.
ECU
IMPROVEDBMW E46 328i (MS42), BMW E46 330i (MS43), BMW E39 M5 (MSS52), Toyota GT86 and Nissan 350Z (ECCS 2) added to the tachometer value presentation system.
ECU
IMPROVEDIncreased the max ASE trim from 120 to 300 seconds, Fuel start/warmup/ase.
MTune
IMPROVEDChanged SHIFT+HOME and SHIFT+END to select all cells to the right or left of the current selection.
MTune
NEWAdded a CTRL key modifier to make 0.1 steps in tables.
ECU
NEWNew PDM digital input Lights, flash to pass and momentary options to the High Beam output.
ECU
IMPROVEDPDM low beam in auto mode is lighted 1 minute after engine off when the ignition key is still on.
ECU
NEWPDM20 in states added.
MTune
IMPROVEDMTune ECU lock password dialog focus update.
ECU
NEWNew ECU digital input function: Engine runtime+max reset.
ECU
IMPROVEDThe digital input function Boost Control Enable is now also available as an option for the Boost control: Open loop (simple) function.
ECU
NEWNew setting crank tooth offset for VVTi, VVT cam position inputs.
ECU
NEWNew option for unsyncronized start: enabled, starts in wasted spark, keeps running if cam is missing.
ECU
NEWNew output: Transmission, TCC/lockup PWM solenoid.
ECU
NEWAdded ramping for lockup converter control.
ECU
IMPROVEDHV Electronics CAN lambda used old CAN IDs, updated to use the correct ones.
MTune
IMPROVEDAEM-X series CAN lambda can now be used on channel 2 also.
MTune
IMPROVEDThe latest USB drivers added to the installer (Windows 11 compatible).
ECU
IMPROVEDBMW DCT gearbox control, MTune button to reset TCU adaptations (except clutch relearn), available in DCT Settings.
ECU
IMPROVEDBMW DCT gearbox control, option to read OBD TCU data like clutch pressure, line pressure , available in DCT Settings.
ECU
IMPROVEDBMW DCT gearbox control, now transmits real revlimiter values in auto mode, and max in manual mode.
ECU
IMPROVEDBMW DCT gearbox control, max/min allowed up/down shift warnings can now be disabled by entering 0.
ECU
IMPROVEDBMW DCT gearbox control, internal speed filter added.
ECU
BUGBMW E9x (MSS60) OEM CAN protocol will now transmit correct signals to OE AC module to activate the magnetic clutch.
ECU
IMPROVEDVAG DSG, internal change where we read gearbox mode and actual gear to support older DSG gearboxes.
MTune
NEWBosch multisensor preset added.
MTune
NEWHoneywell PX3AN2BS150PSAAX added to the sensor preset list.
ECU
NEWNew analog channel: Fuel temp.
ECU
IMPROVEDThe maximum limit for outgoing CAN messages was raised from 32 to 64.
ECU
IMPROVEDIncreased the number of Bluetooth channels transmitted to MDash.
ECU
IMPROVEDOptimized Bluetooth memory buffer (internally).
ECU
IMPROVEDImproved bootloader update (faster control of the H-bridge outputs).
ECU
BUGSome 4L80 gearboxes with trans brake produced wrong gear positions, corrected.
ECU
BUGFound a bug that could upset the user PID when its enabled during startup.
MTune
BUGFixed a bug causing the log download window to not work.
MTune
BUGFixed a bug that could cause static values in very long logs to be logged as zero.
ECU
BUGFixed a bug causing some DIN functions to not work correctly when controlled from internal outputs.
MTune
BUGFixed a bug causing search-able selection boxes to scroll to the bottom when searching.
ECU
BUGFixed a bug in the BMW E9x (MSS60) OEM CAN protocol related to AC button not being properly triggered.
ECU
BUGFixed a bug where a digital input function added to the input function 2 on User CAN input did not bring up the settings page.
MTune
BUGFixed a bug where the fifth gear was missing in GUI for the Toyota A650E gearbox.
ECU
BUGFixed a bug in the traction control when a high update rate and a very low decay rate was used.
ECU
BUGFixed a bug where the Cruise control, enable switch prevented the cruise control to activate.
ECU
BUGFixed a PDM bug causing the low beam light output to be in auto-mode even if a manual input was configured.
ECU
BUGFixed a PDM min current issue.
Version1.144
2022-03-04
ECU
NEWVolvo ME 7.0.1 (250kbit) was added to the Tachometer output value presentation function.
ECU
NEWNew External transmission controller was added to the CAN Powertrain controls.
ECU
NEWOil temp, engine target torque, clutch 1/2 temp/pressure/actual torque, line pressure, and clutch slip added for the VAG DSG DQ500 CAN control.
ECU
IMPROVEDNew analog CAN System EKPM control (0-100%) channel added.
ECU
IMPROVEDBMW E9x EKPM (Fuel Pump Control Module) as a standalone CAN peripheral control option.
ECU
IMPROVEDBMW E9x (MSS60) can now control the BMW EKPM, and a new pump control strategy if no analog control channel enabled in software.
ECU
IMPROVEDFine-tuned the cruise control behavior for the Volvo ME 7.0.1 (250kbit) OEM CAN protocol.
ECU
NEWCrankshaft Deceleration HOME sync for odd fire and 1-cylinder engines.
ECU
IMPROVEDIncreased PW limit to 200ms (was 100ms) during cranking.
ECU
IMPROVEDIncreased the time unsynchronized start expecting a valid CAM pattern to 6 seconds (was 3 seconds).
ECU
NEWAdded 2 more User PID channels.
ECU
NEWOffset option for CLT and IAT inputs.
ECU
NEWGroup 180/360 injection methods added.
ECU
NEWSupport for external ECUmaster CAN lambda controller.
MTune
NEWWindows 11 USB drivers were added to the installation.
ECU
BUGFixed a bug causing sporadic early cut with GP Limiters.
ECU
BUGFixed a bug where PW values over 65ms were not correctly logged (16-bit value logged, but internally processed as a 32-bit value in the ECU).
ECU
BUGFixed a bug where the Mitsubishi 4/2 trigger system stopped working in MTune 1.143.
Version1.143
2022-02-15
ECU
NEWVAG DSG DQ500 support.
ECU
NEWVolvo ME 7.0.1 (250kbit) (BETA) (Volvo P2 platform) OEM CAN protocol support.
ECU
NEWBSD Waterpump control and new RealTime Data values added for the BSD Protocol input.
ECU
NEWDCT shifter emulation mode added for the BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox including new digital input functions: DCT drivelogic UP and DCT drivelogic DOWN and DCT Mode Switch.
ECU
IMPROVEDIncreased the maximum RPM for up shifting in BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control, should now be possible to shift up to 9000rpm.
ECU
IMPROVEDFord Focus RS/ST 2005 - 2012 (ME 9.0) update, AC request merged, was separated by ST and RS models.
ECU
NEWAdded more settings for Electric waterpump control (PWM), including Pierburg CWA400 pump control.
ECU
IMPROVEDUser CAN input, Lambda as destination had an internal lambda 1.7 limit, raised to 2.4.
ECU
NEWNew RealTime Data value: AC Pressure.
ECU
NEWAdded one extra Multi position switch.
ECU
NEWE10 fuel type added on primary injectors.
ECU
NEWE10 + E100 fuel type added for the secondary staging system.
ECU
NEWNew trigger: Mercedes-Benz S600 M120-980 6.0L.
ECU
NEWNew trigger: Mini Cooper SPI MK3 (36-1-1).
ECU
NEWNew trigger: Nissan CAS (V3), for CAS trigger with degraded signals causing problems with the earlier CAS and CAS V2 triggers.
ECU
NEWNew trigger: Hyundai Kia G6DA Hyundai Kia G6DA cam/vvt triggers.
ECU
NEWNew trigger: Jeep wrangler 2006 4.0L (36-2-2).
ECU
NEWNew digital input functions: Transmission Reverse Switch.
ECU
NEWNew digital input: Fuel Pump Override
ECU
NEWNew digital input to enable Fuel Adaptation function.
ECU
IMPROVEDAdded a Max CLT setting for the Fuel Adaptation function.
ECU
IMPROVEDAdded options to set custom min/max ranges for the Fuel Adaptation.
ECU
IMPROVEDCranking fuel is now showed in total fuel trim and fuel load during cranking.
ECU
IMPROVEDInternal limit for lambda min (0.35) / max (2.4) values added.
ECU
IMPROVEDImproved log file download speed.
MTune
NEWAdded incremental times to the log timeslips.
ECU
IMPROVEDIncreased allowed lambda sensor heating power in high flow cold exhaust situations.
ECU
NEWAdded a PDM settings to disable the safety function to force PDM OUT 1 as ECU Supply if no output is set as ECU Supply during PDM power on.
ECU
IMPROVEDBoost gauge now working in the Audi S3 8P VAG PQ35/36 2010 (MED 9.1) dash, when available.
ECU
NEWSPORT indication (Audi S3 8P VAG PQ35/36 2010 (MED 9.1) in dash can now be triggered using the new digital input function Chassis SPORT mode.
ECU
IMPROVEDSmall adjustment in the BMW E9x (MSS60) to control the OE FP controller using fuel load instead of fixed value.
ECU
BUGFixed a bug where the Unsynchronized start enable setting was visible even without a selected HOME signal.
ECU
BUGFixed a bug in BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control which could cause NEUTRAL engagement over 8400rpm.
ECU
BUGFixed a bug in BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control which could cause the slip cut protection not to work.
ECU
BUGFixed a bug in BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control where a drivelogic mode change on some gearboxes was not captured in RT-data.
ECU
BUGFixed a bug causing Individual cylinder ignition trims to be logged on the wrong RT-channels.
MTune
BUGFixed a bug causing log value highlighting not in some fixed tables not to work since a while back.
ECU
BUGFixed a bug causing the fixed % added air to be used, even if set to table in Anti-lag.
ECU
BUGFixed an issue with the Ethanol Concentration used value during ECU power on.
ECU
BUGFixed an issue where overrun fuel could be activated during cruise control active state.
ECU
BUGFixed a bug where ECU error code could be miss triggered when stopping engine from a digital input.
ECU
BUGFixed a bug where locked cells would get changed using the Smoothing function.
ECU
BUGFixed a bug causing incorrect behavior for inverted ignition outputs at ECU power up.
ECU
BUGFixed a bug related to setting a CAN keypad backlight mode to OFF when there was no PDM available.
Version1.142
2021-11-09
ECU
NEWAdded start without cam options for the missing tooth trigger system which enables faster engine start-up with cam synced trigger systems, Unsyncrhonized start in Triggers/Home inputs.
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Audi RS6 C5 VAG PL45 (ME 7.1.1).
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Skidoo 900T 2019-2022 (Bosch ME17.8.5).
ECU
NEWNew CAN peripheral protocol: Volvo Power steering.
ECU
NEWNew analog input function: CAN system power steering control.
ECU
IMPROVEDIncreased the max MAP in the whole system from 700kPa to 2000kPa.
ECU
NEWNew digital input function: Advanced warning system, enable, to enable the Advanced warning system when set to enable by digital input.
ECU
NEWNew digital input function: EGT power cut, enable, to enable the EGT power cut when set to enable by digital input.
ECU
NEWNew digital input function: Lean power cut, enable, to enable the Lean power cut when set to enable by digital input.
ECU
NEWNew digital input function: Advanced Warning System, Enable Cut to enable the engine cut at level2 warnings, when function set to enable by digital input.
ECU
NEWNew trigger: Lotus Elise 910 6+1 (extra tooth after).
ECU
NEWNew trigger: Rover 620/620T.
ECU
NEWNew trigger: Yamaha V-max.
ECU
NEWNew trigger: Diahatsu 1KRVET.
ECU
NEWNew trigger: Ferrari-Maserati F136.
ECU
NEWNew trigger: GM LSJ.
ECU
IMPROVEDMore trigger patterns to the Trigger pattern generator added.
ECU
NEWWheel speed correction value added for all OEM CAN Protocols where wheel speed is captured from OE ABS.
ECU
IMPROVEDAudi S3 1.8T 2003 VAG PQ34 (ME 7.5) OEM CAN protocol, engine considering running above 400rpm instead of 600rpm.
ECU
IMPROVEDNissan 350Z (ECCS 2) OEM CAN protocol update: Engine FAN is not started unless the engine is started.
ECU
NEWAdded support for the new 15-button Blink Marine keypad.
MTune
IMPROVEDThe log download dialog automatically closes after downloading a log for immediate viewing.
ECU
IMPROVEDTurbo speed sensor, scale changed to handle 10kHz/32k RPM.
ECU
NEWEthanol sensor hold value at load function added.
ECU
NEWNew RealTime Data value: Wheel setup, indicates the current used wheel setup.
ECU
NEWNew RealTime Data value: ethanol concentration used.
ECU
NEWNew undriven wheel sensor setup: Dual wheel sensors, fastest.
ECU
NEWStabilization time for Multi-position switch and Tune selector functions added.
ECU
IMPROVEDAdded options to use tables to set the E-Throttle PID gains.
ECU
IMPROVEDAdded a cranking PWM duty setting for the PWM fuel pump control.
ECU
NEWAdded a Lambda sensor overheating setting to ignore errors and prevent an error code to be stored in Filters/error codes.
ECU
NEWAdded settings to trigger Throttle blip directly from Shift force.
ECU
NEWAdded settings to allow VVT teeth overlapping the crank missing gap/reference positions in VVT cam position inputs.
ECU
NEWNew sensor preset: MSEL M6 Stainless Temperature Sensor (SENTEMSSM6) for AIN (TEMP) inputs.
ECU
IMPROVEDThrottle blip request now disables any overrun fuel cuts.
ECU
IMPROVEDTransmission control, current gear is retained when going into button-controlled manual mode.
ECU
IMPROVEDLockup converter, MAP limits have been increased.
ECU
IMPROVEDRT value Traction ctrl. correction, min value changed to -60 from 0.
ECU
IMPROVEDFuel acc enrich, min TPS rate, min value changed to 0.0.
MTune
BUGFixed a bug where importing settings from another file to the log settings page wouldn't work.
MTune
BUGFixed a bug causing some pages to now to show up correctly on the shortcut page.
ECU
BUGFixed a bug causing the secondary injectors to start at too low primary duty's in automatic mode and 360-degree fueling on 4-stroke engines.
ECU
BUGFixed a bug causing the Nitrous Purge output to not work correctly.
ECU
BUGFixed a bug that could cause the nitrous protection system to activate when a stage was active but had 0% PWM duty.
ECU
BUGFixed a bug causing fuel consumption for secondary injectors to be reported incorrectly.
ECU
BUGFixed a bug causing the shiftcut abort to not work right on manually shifted gearboxes with analog sensor feedback.
MTune
BUGFixed a bug where the MAP Dip Threshold setting was hidden for MaxxECU MINI units.
MTune
BUGFixed a bug where the log file length did not match the actual file (maxed out at 65sec).
ECU
BUGFixed a bug where the fuel consumption calculations didn't account for fuel cuts.
ECU
BUGFixed a bug where Lean Soft Cut didn't indicate any Cut Reason.
ECU
BUGFixed a bug causing an idle control PID glitch after startup.
ECU
BUGFixed a bug causing the MINI unit to record a to high internal CPU temperature.
ECU
BUGFixed a bug causing the Not during launch ctrl option in the Advanced warning system to trigger warning accidentally.
ECU
BUGFixed a bug where the VAG DSG CAN protocol transmitted 0x7D0 message even when no vehicle emulation was selected.
ECU
BUGFixed a bug in BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control related to second gear ratio calculation (clutch slip).
ECU
BUGFixed a bug in BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control where the DCT clutchkick/burnout mode input was constantly checked for vehicle speed to determine a burn mode or clutch kick mode when activated.
ECU
BUGFixed a bug in BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control where random shiftcut events were missed.
ECU
BUGFixed a bug in the Traction control light output which could be on below set speed.
ECU
BUGFixed a bug with sensed speed setting to activate the time after launch timer.
ECU
BUGPDM: Fixed a bug causing inputs set as active low with enabled pullup resistors to pulse briefly before the voltage has stabilized after powering on.
Version1.141
2021-06-29
ECU
NEWAdded Main Fuel Table/Extra table 1 changeover blending mode.
ECU
NEWAdded a 4D table mode for injector flow to correct flow for more than just pressure, Fuel inj general.
ECU
BUGFixed a bug causing GPO 1 set to Always on to turn off when cranking.
Version1.140
2021-06-25
ECU
NEWAdded a new Aux injection system for fuel (or water) injection independent of the standard fuel model and 8 Aux injector outputs.
ECU
NEWAdded BMW BSD Protocol.
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Toyota GT86.
ECU
NEWAdded settings to customize the E-Throttle control system error delays.
MTune
NEWToyota 2JZ OEM CLT (89422-35010) added to the sensor preset list.
ECU
NEW32-2 trigger pattern added in the Trigger pattern generator function.
ECU
IMPROVEDAdded options to test primary/trailing ignition and primary/secondary injectors separately.
ECU
NEWAdded 4 more Math channels and added an option for A-B.
MTune
NEWAdded a log info tab in the Log viewer.
MTune
NEWAdded a marker function (CTRL+SPACE) to the live-logger and tables, keyboard shortcuts.
MTune
NEWAdded the ability to reset (clear) the Live-logger.
MTune
NEWAdded a Settings shortcuts tab.
MTune
IMPROVEDImproved Log viewer color contrast.
ECU
IMPROVEDIncreased the allowed ignition angle range.
ECU
IMPROVEDIncrease the Engine max crank RPM to 2500rpm.
ECU
NEWIncreased the number of User CAN Inputs to 36.
ECU
NEWAdded bit mask options for User CAN Inputs 1- 12.
ECU
NEWAdded a description text field to the CAN Outputs and increased the number of different data fields in each message to 8.
ECU
NEWAdded delay settings for each channel in the Advanced warning outputs system.
ECU
NEWAdded separate VVT triggers for N-1 and 8-1.
ECU
NEWNew trigger: Subaru/Toyota FA20.
ECU
NEWNew trigger: Subaru EZ30.
ECU
IMPROVEDImproved Mitsubishi 6G75 trigger startup syncing.
ECU
IMPROVEDIncreased the max lambda value in the whole system to lambda 2.4 for lean-burn combustion setups.
ECU
NEWAdded target lambda to each nitrous stage.
ECU
IMPROVEDInternal DIN optimization.
ECU
IMPROVEDAudi S3 8P 2010 (MED 9.1) and Mazda RX8 added to the value presentation function in Tach output.
ECU
NEWAdded one more PWM Input Frequency+Duty input function.
ECU
NEWAdded Auto-Zero and re-trigger delay settings to the shiftcut force sensor input for shiftcut function.
ECU
NEWAdded AIN (0-5V) functions and RealTime values for Fuel level, Crankcase pressure and Wastegate 1/2 position.
ECU
NEWAdded a PID frequency setting in Traction control setup.
ECU
IMPROVEDBMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control: recalculated driveshaft RPM.
ECU
IMPROVEDBMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control: no error code on long upshifts from R to 1.
ECU
BUGFixed an issue with Bluetooth connections causing slow or no connection with MDash Android app.
MTune
BUGFixed a typing error in MTune math channel function ((A*B)/C)-D which should be ((A*B)/C)+D.
ECU
BUGFixed the trip-meter function.
ECU
BUGFixed slow updating of the PWM input function.
ECU
BUGFixed a bug in the Nitrous System that caused incorrect behavior when the Extra Adjustment table had a negative value larger than the main table duty.
ECU
BUGFixed a bug causing incorrect behavior when the injection staging distribution table was set above 100%.
ECU
BUGFixed an MTune GUI bug causing the blue current value pointer in tables to be incorrect if the scrollbar was visible and used at the same time as the window size increased to the point where the scrollbar got removed.
ECU
BUGFixed a bug with start log numbering (added safety to reset number if too high).
ECU
BUGFixed a bug causing the EGT difference RealTime Data value to be incorrect in US customary units, MTune settings.
Version1.139
2021-04-14
ECU
IMPROVEDIncreased the number of channels that can be logged to 170.
ECU
BUGFixed a bug causing no start issues when the ignition outputs were set in Duty % mode.
ECU
BUGFixed a bug causing bad AIN filter performance.
ECU
BUGFixed a bug causing BT switches not to update assigned DIN function in some situations.
Version1.138
2021-04-08
ECU
BUGFixed a critical bug causing some output functions to not work.
Version1.137
2021-04-07
MTune
NEWAdded names to the Tune Selector modes.
ECU
IMPROVEDThe tune selector can be controlled (or only viewed) within the MDash Android app, tune selector.
ECU
NEWAdded 8 more user tables.
ECU
NEWAdded 12 more internal output system.
ECU
NEWNew digital input functions: wheel setup (use setup 3/4 when active) for selectable wheel setups.
ECU
NEWNew digital input function: overrun fuel cut disable.
ECU
NEWAdded an Enable speed for anti-lag.
ECU
IMPROVEDAdded a table option to control the boost ramp target, boost solenoid (closed loop).
ECU
NEWAdded a selectable short trigger pulse filter (for ignition interference) filters/error codes.
ECU
NEWAdded smoothing settings for user tables and math channels.
ECU
NEWNew OEM CAN protocol: Audi S3 8P 2010 (MED 9.1).
ECU
IMPROVEDExperimental support to set the DQ 250 gearbox in launchmode, VAG DSG protocol.
ECU
NEWAdded options to set how the CAN Keypad leds flash when turned on.
ECU
NEWAdded names for Extra Fuel/ignition tables to be visible in logging.
ECU
BUGFixed a bug causing some combinations of PDM user/internal outputs to not work.
ECU
BUGFixed a bug causing the injector pulse test mode not to work for some output configurations.
ECU
BUGFixed a bug where the manual ignition distribution, outputs as bit fields had a wrong max input value in Ignition settings.
ECU
BUGFixed a bug where the OEM CAN Protocol Nissan 350Z (ECCS 2) did not use the AC magnetic clutch settings for the AC CAN activation.
ECU
BUGFixed a bug causing delayed nitrous activation with some settings combinations.
ECU
BUGFixed a bug where the radiator fan idle up added idle duty % even if conditions were not meet.
MTune
BUGFixed an MTune crash after doing a VSS SPEED calibration because of a missing RealTime Data value.
ECU
BUGFixed a bug causing the interpolation to not be precise where cell values were to far away from each other.
ECU
BUGFixed a bug that caused the Subaru MY06 - MY14 (WRX STI) to not properly sync. (reverted to 1.135 code) and created a new temporary Subaru trigger for testings.
Version1.136
2021-03-22
ECU
NEWThe Speed limiters now have 3 fixed speed settings with an input for each speed (Speed limit X enable/set), a speed limit reset and a new latch mode.
ECU
NEWE-Throttle control added to the Speed limiters.
ECU
NEWAdded options to read any OBD2 PIDs with the CAN Inputs system (inputs 1-12).
ECU
NEWAdded options to calibrate the internal MAP and BARO sensors.
ECU
NEWAdded end-stop duty limitation settings to allow the E-throttle to safely drive the throttle to true 0 and 100% positions.
ECU
NEWAdded gear calculation for 7-speed manual transmissions in Speed/Gear.
ECU
NEWAdded Advanced Triggers/Home inputs options for separate cranking and running custom missing tooth thresholds.
ECU
NEWNew MAP dip threshold setting added in Triggers/Home inputs settings when a MAP sensor is used as HOME.
ECU
NEWImproved Honda F20C CAM trigger.
ECU
NEWImproved Honda K20Z4 CAM trigger.
ECU
NEWImproved tolerance handling in the Nissan CAS V2 trigger to avoid trigger errors caused by valve train slop.
ECU
NEWNew trigger: Polaris RMK800 2014-2015 (6-1)
ECU
NEWNew trigger: Mitsubitshi 6G75 (crank + CAM).
ECU
NEWNew trigger: Mitsubitshi 6G72.
ECU
NEWNew trigger: Subaru EJ25 (early 6 on crank 1 on cam).
ECU
NEWAdded an AIN (0-5V) class for a separate MAP as CAM sync sensor (External map sensor CAM reference).
ECU
NEWAdded 2 more Wheel setups.
ECU
NEWAdded a Max MAP setting to the Idle ignition control, Ignition lock/idle control.
ECU
NEWAdded a delay to CLT, IAT and TPS sensor errors to prevent spurious errors during ECU startup.
ECU
NEWAdded a predefined fuel stoichiometric ratio for E100 in Fuel inj general.
ECU
NEWAdded a Fuel Density table for flow and mass correction in custom AFR and flex-fuel modes in Fuel inj general.
ECU
NEWImproved User PID D-term resolution, D filter selection added in User PID.
ECU
NEWAdded 6 more User outputs.
ECU
NEWUser outputs 1-5, and Internal outputs 1-5 can now have custom Boolean final operation expressions.
ECU
NEWDual-stage Radiator FAN control and mode options added.
ECU
NEWUser PWM channels can have the frequency entered in ms instead of Hz for more precise timing of lower frequencies.
ECU
NEWAdded a Boost solenoid (closed loop) inverted for the closed loop boost system.
ECU
NEWEGT inputs can now be assigned to any AIN (temperature) sensor class.
MTune
NEWRealTime Data values are now alphabetically sorted to make it easier to find what you're looking for.
MTune
NEWRealTime Data tab now shows another color on values that are updating.
MTune
NEWAdded escape-key keyboard shortcut to close dialog windows.
MTune
NEWAdded Home, End, and Shift+Home/End keyboard shortcuts to tables.
MTune
NEWAdded a Ctrl+Shift+S Start Engine keyboard shortcut (requires manual activation in MTune settings), and a Starter motor control output wired to the starter solenoid.
MTune
NEWAdded options to copy and import table axis from any tables.
ECU
NEWAdded RealTime Data values for Analog Output voltages on the PRO.
ECU
NEWAdded a new RealTime Data value: Lambda corr state.
ECU
NEWAdded Fuel used primary and fuel used secondary RealTime Data values with improved fuel flow calculation in fuel usage.
ECU
NEWNew RealTime Data values: current individual cylinder fuel and ignition trim.
ECU
NEWNew RealTime Data value: ShiftCut RPM Drop, which is the RPM drop from the start of the shiftcut. Can be used to control progressive drop shiftcuts.
ECU
NEWNew digital input function: Shiftcut enable for the Shiftcut function.
ECU
NEWNew digital input function: CAN, disable all TX which disables all CAN messages from MaxxECU when activated.
ECU
NEWNew digital input function: Cruise control, enable switch for the cruise control system.
ECU
NEWNew digital input: Tachometer, show monitor value x to trigger the value presentation, Tach output.
ECU
NEWNew digital input: Neutral switch input and neutral switch interlock to the Starter motor control.
ECU
NEWStarter motor input will now turn off the engine if it's pressed while running.
ECU
NEWThe minimum speed limit value changed to 5km/h (10km/h before) in Speed limiters.
ECU
NEWNew Tachometer value presentation function for the Tach output, to show any RealTime Data value on the tachometer for a short time (boost setting, tune selector position etc).
ECU
NEWAdded a sweep function to the Speedometer output.
ECU
NEWAdded a new tripmeter with a Tripmeter, reset input in distance counters.
ECU
NEWAdded settings to Idle control settings, to control the PID range either in absolute position (as before) or relative to the open loop position.
ECU
NEWAdded min runtime and min clt settings to activate closed loop idle control, Idle control settings.
ECU
NEWDecreased the ”long push” time for the keypad and Digital inputs from 1 sec to 0.5 sec.
ECU
NEWRolling launch control now overrides the speed limiter if both are active at the same time.
ECU
NEWMIN discharge time can now be lower than 0.5ms in Ignition settings.
ECU
NEWNew min engine rpm setting for AC magnetic clutch output activation.
ECU
NEWAdded separate GP RPM limiter settings for increase and decrease delays
ECU
NEWNissan 350Z (ECCS 2): LOW FAN now starts at 82 deg C, HIGH FAN now starts at 85deg C.
ECU
NEWFord Focus RS/ST 2005 - 2012 (ME 9.0) AC request update.
ECU
NEWFord Mustang 2011 - 2014, OEM CAN Buttons added, support for tach output value presentation.
ECU
NEWAdded timeout settings to CAN Inputs.
ECU
NEWAdded latching digital functions and the ability for each CAN Inputs to control 2 digital functions (both on the PDM and ECU).
ECU
NEWCAN-rate changes no longer need an ECU-reboot to get applied.
ECU
NEWAdded a Gear Counter Feedback option to the Shiftcut system.
ECU
NEWAdded a Shift Force AIN (0-5V) class and Shift Force (Strain Gauge) trigger options for the Shiftcut system.
ECU
NEWAdded a min reactivation time setting to the Shiftcut system.
ECU
NEWAdded a 3 point calibration linear calibration mode for AIN (0-5V) sensors.
ECU
NEWExtended the valid NTC sensor resistance range.
ECU
NEWNew injector presets: ID 1050/1300/1700/2600 Injector Dynamics.
ECU
NEWNew sensor presets: RIFE temp sensors.
ECU
NEWMath channels function update.
ECU
NEWAdded options to calibrate PDM Inputs as analog inputs.
ECU
NEWAdded 6 bit Bit builder channels to the PDM.
ECU
NEWAdded 6 Counter channels to the PDM.
ECU
NEWAdded Switch decoders to the PDM.
ECU
NEWAdded a PDM output mode (Output 3-8 modes) to handle wiper parking better in low/high speed modes.
ECU
NEWAdded selectable PDM Input filtering.
ECU
NEWSelectable PDM CAN bitrate settings.
ECU
NEWPDM CAN keypad support for the Grayhill/Motec 15-key keypad in Keypad settings.
ECU
NEWImproved PDM bootloader.
ECU
NEWPDM fault codes now available in MDash Android app.
ECU
BUGFixed a bug causing the power hold output to not release if post key cool down was enabled but no fan output was set.
ECU
BUGFixed a bug causing MTune to refuse to save sections of logs in different file formats if the log-file was created before version 1.134
ECU
BUGFixed a bug where the log file autotuner always operated on the first page of 4D tables (now it works on the active page)
ECU
BUGFixed a bug in Math channels where multiplication by a negative factor was calculated incorrectly.
ECU
BUGFixed a bug causing an unknown error code when SENT protocol input and a VVT input was activated on DIN 1 and DIN 2.
ECU
BUGFixed a bug causing AINs assigned as digital functions on PRO ECUs to be one channel offset.
ECU
BUGFixed inaccurate Battery Voltage readings on some ECUs.
ECU
BUGFixed a bug causing the output test mode dwell and pulse widths to be inaccurate.
ECU
BUGFixed a bug that could cause the VVT to not work until after a restart when first enabling the outputs.
ECU
BUGFixed a bug causing some new RealTime Data values (with index above 1024) not to work as conditions in user/internal outputs.
ECU
BUGFixed a bug causing the per-channel EGT calibration to not work.
ECU
BUGFixed a bug causing the BARO not to be sampled in some situations.
ECU
BUGFixed a bug where the cylinder fuel trim tables could affect other table calculations in extremely uncommon situations.
ECU
BUGFixed a bug causing the Control enable settings in the Boost solenoid (closed loop) to not show up in open-loop mode.
ECU
BUGFixed a PDM bug where the hazard signals latching would be activated in switch/stalks mode (it should only work in button mode).
ECU
BUGFixed a bug where Overrun fuel cut had priority over Anti-lag.
ECU
BUGFixed a bug causing some CAN OBD-II input variables not to work properly.
ECU
BUGFixed a bug causing outputs to very briefly be turned off when using the test output buttons.
ECU
BUGFixed a bug causing the DCT blip signal not to work properly when the MS42/43 OEM CAN protocol was activated as the same time as the BMW E9x DCT (GS7D36SG) gearbox control.
Version1.135
2020-09-29
ECU
IMPROVEDNew MaxxECU Default CAN output.
MTune
NEWNew sensor class: Coolant Pressure.
MTune
NEWNew sensor class: Differential Temperature.
MTune
NEWNew sensor class: Transmission Temperature.
ECU
NEWNew RealTime Data Value: Speed limiter active.
ECU
NEWNew RealTime Data Value: GP limiter 1/2/3 RPM.
ECU
NEWNew RealTime Data Value: user cut table active.
ECU
BUGFixed a bug where blip active state did not work when a blip solenoid was used.
ECU
BUGFixed a bug where the knock detected state did not revert back to 0 after a detected knock.
ECU
BUGFixed a bug that could cause the Fuel Adaptation table to keep increasing when the lambda correction range was above 32.7 and below -32.7.
Version1.134
2020-09-25
ECU
IMPROVEDSelectable CAN bus (MaxxECU PRO) for all OEM CAN Protocols.
ECU
IMPROVEDSelectable CAN bus (MaxxECU PRO) for CAN Peripherals (powertrain control).
ECU
IMPROVEDIncreased line pressure now possible for the Nissan Patrol TB48 Y61 (ME C23) OEM CAN protocol using auto gearboxes.
ECU
BUGFixed a bug that could cause the Fuel Adaptation table to keep increasing when the lambda correction range was limited.
MTune
BUGFixed a bug where the rate limit settings would get assigned to the incorrect channels after changing logged channels.
ECU
BUGFixed a bug causing incorrect scales of CAN Inputs values assigned to some input functions (wheel speed for example).
MTune
BUGFixed a bug causing MTune to crash cause of a missing resolution settings for some pre-defined sensors.
ECU
BUGFixed a bug where the PDM could turn off always on outputs set to OFF during CAN errors (PDM Output default states), which was the default settings.
ECU
BUGFixed a bug caused the momentary PDM button key-state to be stored at PDM shutdown.
ECU
BUGFixed a bug with a PDM wired to CAN2.
ECU
BUGFixed a bug causing the boost controller min/max duty's and dead-time correction to not work.
MTune
BUGFixed a bug caused some RealTime Data values to include some strange character set.
MTune
BUGFixed a few random MTune crashes.
Version1.133
2020-09-08
ECU
NEWNew blending feature added for Extra ignition tables and Extra fuel tables.
ECU
NEWNew Switch decoder function to be able to wire up to four switches to one analog input.
ECU
NEWVAG DSG (DQ250) CAN control now initially supported.
ECU
NEWNew Launch control PID rpm control settings for more exact launch rpm.
ECU
NEWAdded resolution settings for AIN (0-5V), AIN (temperature), Math channels and CAN Inputs to allow different number of decimals.
ECU
NEWAdded more counter and timer channels, and added user defined names and selectable number decimal placement.
ECU
IMPROVEDAdded option to delay Lambda sensor warmup (and error detection).
ECU
NEWNew VVTi CAM trigger: Toyota 1UZ-FE.
ECU
NEWNew digital input function: Auto transmission lockup enable.
ECU
NEWNew RealTime Data value Gear delay delay settings in Speed/Gear settings, which can be used when some table axis needs to keep the last gear a short time after the shift (shiftcut gear dependencies).
ECU
NEWNew RealTime Data values for VVT PID terms.
ECU
NEWNew RealTime Data value: Knock detected.
MTune
NEWNew sensor preset: HV Electronics temp sensor.
ECU
IMPROVEDAdded an option for single cylinder engines in Engine settings.
ECU
IMPROVEDIncreased the total to 12 User tables (and added custom names an unit settings).
ECU
IMPROVEDIncreased the total to 6 Math channels (and added custom names an unit settings).
ECU
IMPROVEDIncreased the total to 8 Rate of change (and added custom names an unit settings).
ECU
IMPROVEDIncreased the range of dwell correction % value that can be used (max 1000% now).
MTune
NEWBetter layout for DIN and AIN settings pages. Made it easier to setup any AIN as digital inputs.
MTune
NEWNow possible to connect to older firmwares (1.128 and newer) and skip firmware update if a new version is available.
ECU
NEWPDM: Added settings for Output default states during CAN-errors, and options to force outputs off when ignition key is off.
ECU
NEWPDM: Added settings to select Output 3-8 modes, H-bridge or normal mode (12V) on outputs 3-8.
MTune
BUGFixed a bug causing the undo-system not to work right with the fuel adaptation system active.
MTune
BUGFixed a missing Throttle blip menu item missing when only e-Throttle was selected.
ECU
BUGFixed a bug causing min/max duty (settings from the user defined solenoid) to be used on the boost solenoid output even if a preset solenoid was selected.
ECU
BUGFixed a bug caused the PDM20 not to work on CAN2, only affected MaxxECU PRO installations.
ECU
BUGFixed a bug caused the CAN keypad to use wrong CAN Protocol bus, only affects MaxxECU PRO installations.
MTune
BUGFixed a bug causing the Fuel EGT correction page to not show up when using EGTs on AINs on some ECU.
ECU
BUGFixed a bug caused the calculated ACC calculated speed to show a 10x to high speed.
Version1.132
2020-07-29
MTune
NEWUppdatering av CAN analysatorn för att indikera värden som är förändrade med färgförändring.
ECU
NEWNya bit builder kanaler.
ECU
BUGBuggfix: Uppdatering av vissa enheter ifrån väldigt gammal firmware fungerade inte (FW 1.82 --> 1.131).
ECU
BUGBuggfix: Blåtands switcharnas värde efter uppdatering kunde bli felaktiga.
Version1.131
2020-07-22
ECU
NEWNytt OEM CAN protokoll: BMW E9x.
ECU
NEWNytt OEM CAN protokoll: Suzuki Jimny 2018.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Brake switch active.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Clutch switch active.
ECU
NEWNy trigger: Subaru 2-teeth cam/vvt.
ECU
NEWNy rampback funktion i overrun fuel cut inställningar.
ECU
NEWFler tändutgångar som val på utgångar.
ECU
NEWIndividuell EGT kalibrering nu möjlig.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Fueling target error (för varje bank).
ECU
NEWMöjlighet att lägga till bränsle vid aktivering av rolling launch.
ECU
NEWVal för hastighetskälla för launch control hastighets deaktivering.
ECU
NEWExtra inställning för E-Throttle pedal position utanför kalibrerat område.
MTune
NEWExtra varning om inställningsminnet börjar bli för mycket använt eller fragmenterat.
ECU
NEWBeskrivning tillagd för PDM knappar samt user cut tabeller.
ECU
NEWNya digitala ingångsfunktioner för att tvångsköra vattenpump och fläkt.
ECU
NEWMöjlighet att beräkna transmission input rpm ifrån driveshaft rpm eller hjulhastighet.
ECU
NEWDirekt utgångsfunktion ifrån PDM1 som kan användas för att PDM ska kunna styra ECU utgångar.
ECU
NEWUtökat funktionalitet för PDM blinkers funktion.
ECU
NEWMöjlighet att sätta bakgrundsbelysningen med egna villkor.
ECU
NEWMöjlighet att justera bakgrundsbelysningen baserat på om bilens lyse är på eller inte.
ECU
NEWPDM lights Park utgångarna aktiveras nu även med lights low/high ingångarna.
ECU
NEWMöjlighet att kunna aktivera PDM brake light utgången för blinkning vid eventuellt motorstopp.
ECU
NEWExtra PDM utgångsfunktion för att konstant flasha utgångar konstant.
ECU
BUGBuggfix: Bränslepumpens utgången kunde ibland vara kortare än inställt värde.
ECU
BUGBuggfix: Testläget för single pulse spridartest skickade kortare puls än inställt värde.
ECU
BUGBuggfix: Vissa tändevent kunde missas i väldigt unika situationer med triggersystem med få antal tänder.
MTune
BUGBuggfix: Log visare förflyttades vid zoomning.
MTune
BUGBuggfix: Trigger loggern visade ibland lite felaktiga färger i CAM läget.
ECU
BUGBuggfix: MaxxECU MINI inställningen för val av 5/12V IGN utgång fungerade inte.
ECU
BUGBuggfix: Felaktigt DCT växlingsvärde när man backade.
Version1.130
2020-07-06
MTune
BUGBuggfix: vissa E-Throttle inställningar renderades inte korrekt på inställningssidorna.
ECU
BUGBuggfix: Injector 13-16 utgångarna fungerade inte på MaxxECU PRO.
Version1.129
2020-07-03
ECU
NEWNytt bränsle adapterings system.
ECU
NEWNytt knack adapteringstabell.
ECU
NEWKnack detektering per cylinder nivå.
ECU
NEWNytt retarderingsläge i knack systemet.
MTune
NEWAutotune i 3D läge för testning.
ECU
IMPROVEDFörbättrad tomgångsreglering med idle ramp down funktion.
MTune
IMPROVEDFörbättrat mapp problems detektering.
MTune
IMPROVEDDen inbyggda CAN analysatorn kan nu även lyssna på endast utgående data som ett val.
ECU
NEWNy trigger: Subaru MY06 - MY14 (WRX STI).
ECU
NEWNy trigger: Nissan QG18.
ECU
NEWNy trigger: Suzuki K15B cam/vvt trigger.
ECU
NEWNy trigger: Ford Cosworth (4 on crank, 2 on cam).
ECU
NEWNy trigger: Ford BARRA (CAM).
ECU
NEWNy trigger: Nissan VQ35DE.
ECU
NEWNytt triggerläge: Missing teeth (bipolar).
ECU
NEWNytt avancerat triggerläge, missed gap gating.
MTune
IMPROVEDUtökad funktionalitet i trigger oskilloskopet.
MTune
IMPROVEDUppdaterad USB drivrutin.
MTune
IMPROVEDRT värden kan nu markeras genom att klicka på namnet, inte bara använda checkboxen.
MTune
IMPROVEDMarkera område i loggen kan nu även göras ifrån högerklicksmenyn.
MTune
IMPROVEDFler spridare tillagda.
MTune
IMPROVEDUppdatering av PX3 kalibreringsdata.
ECU
IMPROVEDFörbättrad EGT filtrering.
ECU
IMPROVEDDödtids inställning för user PID utgångsfunktionen tillagd.
ECU
IMPROVEDMöjlighet att deaktivera fläktutgången när motorn är avstängd.
ECU
IMPROVEDHastighetsutgången kan nu kalibreras via en tabell.
ECU
IMPROVEDMinsta RPM inställning för aktivering av VVT styrningen tillagd.
ECU
IMPROVEDUtgångstestet fungerar nu även med sekundärspridarna, trailing eller om utgångarna är valda som något annat än spridare/tändutgångar.
MTune
IMPROVEDLåsning av tändvinkeln kan nu göras under under Trigger inställningarna.
MTune
IMPROVEDCheckbox för att deaktivera bränsle/tändning på trigger inställningssidan.
ECU
IMPROVEDBränsleåtgång skickar nu till instrumenteringen i ME 7.5 OEM CAN protokollet.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Throttle blip active.
ECU
NEWNy ECU felkod: 87 - CAN-bus: No connection with PDM module.
ECU
NEWNy PDM felkod: 91 - System shutdown from shutdown input.
ECU
NEWPDM: Nytt läge för torkare.
ECU
NEWPDM: 3-blink funktion för blinkers.
ECU
NEWPDM: Ingångsfunktion för att bryta allt.
ECU
NEWPDM: Ingångar kan nu styra 3 olika funktioner.
ECU
NEWFörbättrad hantering av e-throttle sensor problem om spänningen är utanför kalibrerat område.
MTune
NEWMöjlighet för att ange ett högre värde i tomgångsinställningarna closed loop, disable over rpm.
ECU
NEWMöjlighet att kunna öka laddtrycket baserat på växel.
MTune
IMPROVEDÖkat max rpm värde för tomgångs tändregleringen.
ECU
NEWBMW DCT styrning: Möjlighet för korrigering av utgående hastighet.
ECU
IMPROVEDBMW DCT styrning: Förbättrat DYNO läge.
ECU
NEWBMW DCT styrning: Ny blip delay funktion.
ECU
IMPROVEDBMW DCT styrning: Förbättrad intern momentberäkningsmodell.
ECU
IMPROVEDBMW DCT styrning: Förbättrad intern momentberäkningsmodel vid nedväxling, för att förenkla inställningen.
ECU
NEWBMW DCT styrning: Fler realtidsvärden.
ECU
IMPROVEDBMW DCT styrning: Försök att behålla växeln i vid högre växlar och inget gaspådrag.
ECU
BUGBuggfix: BMW DCT styrningen slog ur växeln när man backade.
ECU
BUGBuggfix: CF18 felkod i BMW DCT styrningen aktiv i TCU nu löst.
MTune
BUGBuggfix: Minnesproblem i Mtune.
ECU
BUGBuggfix: Sekundära håll funktionen på CAN knappsats fungerade inte som det var tänkt.
ECU
BUGBuggfix: ABS varningslampa fix som ska fungera på alla Mazda RX8 OEM CAN.
ECU
BUGBuggfix: Inspelning av loggning kunde startas innan ECU var online, vilket resuterade i att .ZipLog filen innehåll basmappen.
ECU
BUGBuggfix: Felaktigt skalning på EGT utgången till KMS CAN Display.
ECU
BUGBuggfix: Knock peak värdet nollställdes inte korrekt.
ECU
BUGBuggfix: User table enable/disable inställningen används inte.
MTune
BUGBuggfix: UNDO (CTRL + Z) kunde orsaka att default mappen skrevs till ECUn om man tryckte tillräckligt många gånger.
MTune
BUGBuggfix: E-Throttle inställningssidan kunde vara helt tom under vissa förhållanden.
ECU
BUGBuggfix: VVT PID windup problem åtgärdat.
ECU
BUGBuggfix: WBO felkod kunde felaktigt komma.
Version1.128
2020-04-21
ECU
NEWStöd för KMS CAN Display.
ECU
NEWMöjlighet att nu kunna rotera 3D vy över MaxxECu PRO för att kalkulera korrekta värden för G sensor.
ECU
BUGBuggfix: Om Feed Forward för VVT styrningeninte var aktiverad fungerade inte VVT styrningen.
MTune
BUGBuggfix: Lambda sensor warmup inställning i MTune var dold för MaxxECU MINI.
Version1.127
2020-04-21
MTune
NEWNy CAN analysator.
MTune
NEWNy CAN utgångs test funktion.
ECU
NEWGM SENT protokoll.
ECU
NEWBMW E9x DCT / DKG växellådsstyrning
ECU
NEWVW Haldex GEN1 styrning.
ECU
IMPROVEDFarthållarfunktion för Corvette C6.
ECU
IMPROVEDOEM CAN knappar för Corvette C6.
ECU
IMPROVEDUppdatering för Mazda RX8 CAN protokollet.
ECU
IMPROVEDNy inställning för fuel overrun.
ECU
NEWNy utgångsfunktion for lambda modul.
ECU
IMPROVEDFler möjligheter för User CAN output.
ECU
IMPROVEDFler User CAN Output.
ECU
IMPROVEDFF tabeller för VVT kontrollen.
ECU
IMPROVEDFörbättrad stabilitet vid varvtalsbegränsning.
ECU
IMPROVEDInställning för Neutral till första växeln i SEK låde styrningen.
ECU
NEW3 nya user PWM output.
ECU
NEWEgendefinierade brytningstabeller.
MTune
IMPROVEDMöjlighet att kunna trigga oskilloskopet från TDC på varje cylinder.
MTune
IMPROVEDUtökat funktionalitet på trigger loggern.
ECU
IMPROVEDFler E-Throttle förinställningar.
ECU
NEWNy analog ingång för RPM.
ECU
NEWNy analog ingång för TPS.
ECU
NEWNy digital ingång för aktivering av brytningstabeller.
ECU
NEWNy digital ingång för aktivering av throttle blip.
MTune
IMPROVEDAlla värden i hela Mtune kan nu matas in i hex (börja med 0x).
MTune
IMPROVEDCAN ID visas nu i hexedecimalt och konverteras automatiskt ifrån decimal vid inmatning.
ECU
IMPROVEDFunktionalitet för att programmera om Blinkmarine knappsatser om de är programmerade med annat protokoll.
ECU
NEWNy felkod: 189 - SENT protocol Error.
ECU
NEWNy felkod: DCT: No response from TCU.
ECU
NEWNy felkod: DCT: No response from shifter.
ECU
BUGBuggfix: CAN knappsatser med knapparna 9-12 kunde inte programmeras.
MTune
BUGBuggfix: Felaktig kalibrering för PX3 givare.
MTune
BUGBuggfix: Ett negativt CLT värde i launch inställningarna kunde skrivas in.
ECU
BUGBuggfix: Om det exakta värdet 2000 rpm matades in i fuel EGT correction som aktiveringstillstånd, fungerade ej trim.
ECU
BUGBuggfix: Hold for second function på keypad fungerade inte riktigt.
Version1.126
2020-03-11
MTune
IMPROVEDLägga till ta bort RT kanaler i MTunes nedre del smidigare.
MTune
IMPROVEDFörbättrad smoothing i 3D vyn.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Idle target RPM.
ECU
BUGBuggfix: Fel vid rescale av vissa axelvärden.
ECU
BUGBuggfix: Felaktiga värden i tabell visade när man tog bort en aktiv 4D sida.
ECU
BUGBuggfix: I vissa fall triggades ett CRC fel som indikerade datafel mellan MTune och MaxxECU.
MTune
BUGBuggfix: Autotune och ogiltligt lambda värde förändrade VE.
MTune
BUGBuggfix: Vissa lambda inställlningar doldes oavsiktligt under vissa förhållanden.
Version1.125
2020-02-25
ECU
IMPROVEDLambda kontrollen deaktiveras nu vid 20% motorbrytning istället för att direkt deaktiveras.
ECU
IMPROVEDEGT trim applicerar nu bränslekorrigeringen mot lambda target istället för direkt bränsleinsprutning.
ECU
IMPROVEDLatch funktion nu även på DIN 3.
MTune
IMPROVEDUppdatering av kalibreringstabell för DTM CLT givaren.
MTune
NEWPDM namn för alla RT värden.
MTune
NEWKnappsatser kan nu indikera PDM fel genom att blinka.
MTune
NEWPDM namn förändring (Lights general, Lights park) samt Lights brake tillagd.
MTune
NEWMax PDM ström inställning.
MTune
NEWPDM felkodshantering.
MTune
NEWPDM min ström samt felkod.
MTune
NEWPDM mjukstartsfunktion.
MTune
NEWPDM user CAN in/out.
MTune
NEWPDM auto firmware update.
ECU
NEWPDM låg energi läget för rev3 enheter.
MTune
BUGBuggfix: Några inställningar syntes inte på några AIN kanaler.
ECU
BUGBuggfix: Om en RACE/PRO mapp laddades in i en STREET/SPORT/MINI med VR aktiverade DIN kanaler, fungerade ej ingången.
MTune
BUGBuggfix: Fuel pressure sensor inställningarna syntes inte om en bränsletrycksgivare var aktiverad på TPS ingången.
Version1.124
2020-02-11
ECU
NEWNytt OEM CAN-protokoll: BMW E39 M5 (MSS52).
ECU
NEWNytt OEM CAN-protokoll: BMW E46 328i (MS42).
ECU
NEWNytt OEM CAN-protokoll: Nissan 350Z (ECCS 2).
ECU
NEWNy CAM-trigger: Ford ST170 (CAM).
ECU
NEWNy CAM-trigger: BMW S65.
ECU
NEWStöd för automatisk växellåda: Toyota A340E / A341E.
ECU
NEWStöd för automatisk växellåda: Toyota A650E.
ECU
IMPROVEDNågra nya RT värden.
ECU
IMPROVEDJusterade startgränser för Rover K-serien (lotus elise) 1.8-triggern.
ECU
IMPROVEDFörbättrad hantering av triggernivåer i auto läge.
ECU
IMPROVEDFörbättrad felhantering av bränsleberäkning vid felaktiga signaler ifrån etanolgivare.
MTune
IMPROVEDFörbättrad trigger oscilloskop.
MTune
IMPROVEDNya start/stopp knappar för trigger loggern, samt utökad tidsanvändning av trigger oscilloskopet.
ECU
IMPROVEDMöjlighet för anpassade MAP filterinställningar.
ECU
IMPROVEDAlternativ för att begränsa ECU-loggningshastigheten per kanal.
ECU
NEWTillagt alternativ för att stänga av bränsleinsprutning.
MTune
NEWNytt RT-värde för aktuell Knock-känslighet från tabeller.
MTune
IMPROVEDSeparerat bränsle / tändning felkod vid konfigurationsfel.
ECU
IMPROVEDBränslereducering vid motorbroms kan nu aktiveras mot en tabell med 4D möjligheter istället för en enkel lista.
MTune
IMPROVEDUtökat intervall värden som kan användas i Extra ignition tabellerna.
ECU
NEWNy utgång för direktkontroll som direkt styrs av en digital ingång.
ECU
NEWNy startmotoringång samt utgångsfunktionen för startmotorn.
ECU
IMPROVEDDubbelfunktion för digitala ingångar.
ECU
IMPROVEDLustgasstyrning med lb/hr tabeller.
ECU
NEWUppdatering av lustgassystemet som påverkar NFR.
MTune
NEWNy ECU-felkod: 211 - DCT: clutch slip engine cut.
MTune
NEWNy ECU-felkod: 212 - DCT: Upshifting took to long to complete.
MTune
NEWNy ECU-felkod: 213 - DCT: Downshifting took to long to complete.
MTune
BUGBugfix: Fel som orsakade en krasch vid laddning av mycket gamla mapp filer.
ECU
BUGBugfix: Fel i beräkningarna av matte-kanalerna.
MTune
BUGBugfix: Fel i GUI-layout vilket orsakade att visningsområdet för vissa tabeller blev för litet.
Version1.123
2019-11-01
ECU
NEWStöd för MaxxECU CAN lambda enheten.
ECU
IMPROVEDMöjlighet att ignorera MAP signalen vid motorbroms och bränsleavstängning.
MTune
IMPROVEDRealtidsvärden för blåtands knapparna visas nu även med namn.
ECU
NEWMöjlighet att starta time after launch timern när ECUn känner hastighet med power management systemet.
ECU
NEWIndividuell bränslekompensering för cylinder 9-12 tillagd.
MTune
IMPROVEDRealtidsvärdena for utgångar visas nu med namn.
ECU
NEWEGT givare kan nu aktiveras även ifrån 0-5V ingång eller CAN systemet.
ECU
NEWMöjlighet att bryta bränsle vid anti-lag aktivering.
ECU
NEWMöjlighet att styra direkt tänd vinkel vid anti-lag aktivering.
MTune
NEWExtra menyalternativ för att lägga till och ta bort axlar i tabeller.
ECU
IMPROVEDBränsleanriknings uppdateringar.
MTune
NEWNy testfunktion för att kunna stänga av individuella cylindrar under drift.
ECU
NEWMöjlighet att styra direkt tänd vinkel vid launch control aktivering.
ECU
NEWMöjlighet att ställa in max procentuell brytning av launch controllern.
ECU
IMPROVEDUtökning av CAN ODB-II för att kunna läsa RPM och vridmoment (%).
MTune
IMPROVEDCLT varningen i MTune kan nu vara så låg som 40 grader (tidigare 80 grader C).
ECU
NEWMöjlighet att kalibrera de inbyggda g-sensorn i MaxxECU PRO.
ECU
NEWAnaloga ingångar kan nu aktiveras som g-sensor ingångar.
ECU
IMPROVEDMöjlighet att begränsa när lockupen ska aktiveras baserat automatväxel läge.
ECU
NEWNitrous purge solenoid utgång.
ECU
NEWNitrous purge solenoid digital ingång.
ECU
NEWNy trigger: Mazda MX5 NC (KAM + VVT).
ECU
NEWNy trigger: Toyota 2NR (KAM).
ECU
NEWNy trigger: Volvo B5244S (KAM + VVT).
ECU
NEWNy trigger: Mercury Marine BBC 60-1x6.
ECU
NEWOEM CAN knappar för Porsche 996 OEM CAN protokollet.
MTune
IMPROVEDFörändring av stegen vid justering av lambdakorrigerings frekvensen till 1 steg i taget som var 10 tidigare.
MTune
IMPROVEDFörhindrar nu Autotune att köras på lösenordskyddad VE tabell.
MTune
BUGBugfix: En dold 1.122 inställning kunde orsaka att laddtrycksregleringen inte fungerade.
MTune
BUGBugfix: Scatter plotter visade fel med negativa värden samt hightlightade punkter som var dolda.
MTune
BUGBugfix: Om inte MTune hade skrivrättigheter att skriva ändringar till logg fil kraschade MTune.
MTune
BUGBugfix: Vid öppning av en skadad logg fil kraschade tidigare MTune.
MTune
BUGBugfix: Vissa tabell editeringsfunktioner doldes när bara en axel var aktiv.
MTune
BUGBugfix: Over 700% i VE orsakade fel…
MTune
BUGBugfix: NTC tabellgeneratorn orsakade ett genereringsproblem samt optimerades.
ECU
BUGBugfix: Felaktiga kanalnamn/enhet skickades till MDash.
MTune
BUGBugfix: Math channels saknade några inställningsparametrar och namnvisningen var felaktig i inställningsträdet.
MTune
BUGBugfix: CAN offset kunde ej vara negativt.
MTune
BUGBugfix: Omskalnings funktionen fungerade inte när fuel acc enrich var satt som 4D axel.
MTune
BUGBugfix: Surface 3D uppdaterade inte det markerade punktens datavisning vid en förändring.
ECU
BUGBugfix: Error code 97 åtgärdat.
ECU
BUGBugfix: Sekundär spridarna 9-12 fungerade inte.
Version1.122
2019-09-17
MTune
IMPROVEDMTune prestandauppdatering, reducerade laddningstider med minst hälften.
ECU
IMPROVEDDe flesta digitala funktioner kan nu styras ifrån flera ställen (logisk ELLER).
MTune
IMPROVEDMTune varning om någon digital funktion som inte stödjer aktivering från flera ställen är aktiverad.
MTune
NEWDirekt kunna starta loggning ifrån RPM och MAP villkor.
ECU
NEWMDash blåtands knappar nu utökade till 8st (kräver MDash 1.4).
ECU
IMPROVEDBränsleberäkningsupplösningen (och dess realtidsvärden) ändrade till mikrosekunder (µsec).
MTune
NEWCTRL + A snabbtangenter för att markera hela tabeller.
MTune
NEWSPACE snabbtangent för att gå direkt till aktuell motordata position.
MTune
NEWP snabbtangent för att starta eller pausa live loggern.
MTune
NEWALT + piltangent för att kopiera celldatavärde till intilliggande punkt.
MTune
NEWS snabbtangent för utjämningsfunktion (smoothing) i tabeller.
MTune
NEWSpara/öppna markerat område i live loggern.
MTune
IMPROVEDUtökad möjlighet för att ange hur mycket data som ska sparas i live loggerns minne.
MTune
IMPROVEDDra för att zooma/skala i log viewern.
MTune
NEWScatter plotter i log viewern.
MTune
NEWExportera loggfiler direkt till CSV formatet.
ECU
NEWNytt OEM CAN protokoll: Lotus Elise/Exige 2007/2009.
ECU
NEWNytt OEM CAN protokoll: Mazda RX8
ECU
IMPROVEDOljetrycksvarningslampan nu aktiveringsbar i BMW MS 42/43 OEM CAN protokollet.
ECU
IMPROVEDOljenivåmätning nu fungerande i Porsche 996 OEM CAN protokollet.
ECU
NEWOEM CAN Buttons aktivering för BMW MS42/43 OEM CAN protokollet.
ECU
NEWKylvätsketemp (CLT) och insugstemperatur (IAT) nu valbar som mål för CAN input.
ECU
NEWMöjlighet att aktivera tändutgång till valbar cylinder med en ny utgång: Ignition output x.
ECU
NEWMöjlighet att definiera egen extern 0-5V lambda elektronik.
ECU
NEWNy PWM ingång för att mäta frekvens och pulskvot (duty).
ECU
NEWNy digital ingång för att aktivera laddtrycksstyrningen (endast wastegate back pressure control).
ECU
IMPROVEDMöjlighet till fördröjning för shiftcut systemet.
ECU
IMPROVEDShiftcut med manuella tabeller för drop % med både tändning och bränsle.
ECU
IMPROVEDShiftcut retard/ramp back kan nu användas i alla brytningslägen.
ECU
IMPROVEDExtra justeringstabell för laddtrycksreglering (i closed loop).
ECU
IMPROVEDExtra justeringstabell för lustgasstyrningen.
ECU
NEWPower adder möjlighet för Power Management för att lägga till/dra bort laddtryck/lustgas baserat på avvikelse.
ECU
NEWMöjlighet för power management systemet att öka tändvinkel.
ECU
NEWLaunch start varvtalet kan nu ställas via tabell.
ECU
NEWLaunch start varvtalet kan nu ställas genom att aktivera den digital ingången.
ECU
NEWValbara trigger spänningar på för digitala givare kopplade på TRIGGER och HOME.
ECU
IMPROVEDBatteri spännings filter.
ECU
NEWÖverspännings skydd som kan bryta motorn.
ECU
NEWUtökad inställningsmöjlighet för spridarvinkeljustering.
ECU
NEWUtökad inställningsmöjlighet för felhanteringsvärden vid givarproblem.
ECU
NEWMöjlighet för korrigering av däckstorlek mot hastighet.
ECU
NEWTransbrake bump uppdatering.
ECU
NEWUtökad inställningsmöjlighet för felhanteringsvärden vid givarproblem för alla analoga ingångar.
MTune
IMPROVEDNy genväg i MTune för att snabbt kunna ladda ner interna loggfiler.
ECU
IMPROVEDReducering av bränsleanrikningstriggning som gjordes i 1.122 som i vissa fall medförde oavsitlig triggning av extra bränsletillskott.
MTune
IMPROVED3 punkts tabell generator för CLT och IAT ingångarna.
ECU
IMPROVEDBränsletillskott efter start (ASE) är nollade internt efter 120 sekunder.
ECU
NEWMatematik kanaler (math channels).
MTune
IMPROVEDFörbättrad trigger oscilloskop.
MTune
IMPROVEDFörbättrad trigger logger för att kunna visa alla tillgängliga DIN/VR signaler.
ECU
NEWValbart TPS rate filter.
ECU
NEWNy felkod: 121 - AIN error.
ECU
NEWNy felkod: 97 - Hard fault/Memory protection.
ECU
NEWNy felkod: 48 - Overvoltage protection cut.
ECU
NEWNy felkod: 38 - Trigger/CAM pattern expected error.
ECU
NEWNy trigger: Ford Duratec (CAM/VVT).
ECU
NEWNy trigger: Alfa Romeo Twin Spark 95 - 05.
ECU
NEWNy trigger: Mazda RX8 crank trigger.
ECU
NEWNy trigger: Mazda MX5 NB (99-05) cam trigger with missing tooth wheels).
ECU
NEWNy trigger: N+1 cam and VVT.
ECU
NEWNy trigger: Suzuki G16B (ON CAM).
ECU
NEWNy trigger: Mazda2 ZY-1500cc ZJ-1300cc Z6-1600cc.
ECU
NEWNy trigger: Kawasaki JET SKI 1100 DI STX.
ECU
NEWNy trigger: Suzuki Swift M15A 2005 - 2010.
ECU
NEWNy trigger: Mazda 2 DE (Z engine).
ECU
NEWNy trigger: BMW S14 (crank+cam).
ECU
NEWNy trigger: LS 24x with any non-standard cam trigger.
ECU
NEWNy trigger: Diahatsu Mira JB (4+1 on CAM).
ECU
NEWNy trigger: Dodge Viper CAM trigger.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Engine Oil Temperature.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Engine Oil Pressure.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Total Fueling Target Error, the sum of the Lambda/Lambda Target + Current Lambda correction. A representation of how far off the VE-table is.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Extra Fuel Table 3.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Nitrous Protection - Value to indicate the reason for the Nitrous protection system activation.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Boost openloop duty - The open loop duty % in closed loop boost control mode.
ECU
BUGBugfix: Felaktiga temp värden kunde hämtas i US imperial läget.
ECU
BUGBugfix: ECU on Time och Engine Runtime räknarna har gått 1% för snabbt pga ett beräkningsfel.
ECU
BUGBugfix: Spridar duty vid staging i wankel och 2-taktssystemet har varit felaktig.
ECU
BUGBugfix: CLT och IAT kunde i något enstaka fall visa 1.0C fel.
MTune
BUGBugfix: I några enstaka fall har inte alla Realtidsvärden uppdaterats korrekt.
ECU
BUGBugfix: CAN lambda input fungerade inte.
ECU
BUGBugfix: Lustgas skyddssystemet kunde i något fall aktiveras innan själva lustgasen.
ECU
BUGBugfix: Sekundära typen av varvstopp använda första typens inställning.
MTune
BUGBugfix: Genvägen för att komma till förstasidan (start) i MTune fungerade inte.
ECU
BUGBugfix: AC utgången var alltid aktiverad när en reactivation delay på 0.1sek eller mindre var inställd.
ECU
BUGBugfix: max cut time sparades ibland inte korrekt.
ECU
BUGBugfix: En icke aktiverad user output som hade en digital ingång aktiverad kunde triggar dess digitala funtion.
MTune
BUGBugfix: Import av tabeller i låsta filer var ej möjligt.
MTune
BUGBugfix: Anslutningsrutan kunde i något enstaka fall hamna bakom log viewern om den var aktiverad som ontop.
ECU
BUGBugfix: Warning light utgången triggades felaktigt och sporadiskt.
MTune
BUGBugfix: 3D uppdatering där markerad punkt visade felaktig motordata position.
MTune
BUGBugfix: Auotune kunde vid enstaka tillfällen beräkna nytt VE felaktigt.
Version1.121
2019-04-03
ECU
NEWOBD-II funktion för att läsa motordata ifrån original motorstyrning när MaxxECU används som piggyback.
ECU
IMPROVEDUppdatering av ME 7.5 CAN protokollet för att snygga till varvräknaren i instrumentering.
ECU
NEWDirekt kunna trigga digitala ingångsfunktioner från User CAN inputs.
ECU
NEWStöd för AEM-X och MOTEC CAN bredbandslambda controllers.
ECU
NEWStöd för egen extern CAN bredbandscontroller.
ECU
IMPROVEDStöd för att kunna aktivera en digital ingångsfunktion direkt på bluetooth switch inställningarna.
ECU
NEWNy trigger:Single puls per 720 degrees, för att kunna trigga piggyback installationer från spridare eller spole.
ECU
IMPROVEDUtökat antal user CAN Inputs till 24st.
ECU
NEWInbyggd triggergenerator för vissa triggersystem.
ECU
BUGBugfix: Växel 6 aktiverades inte med en analog växel indikerings givare.
ECU
BUGBugfix: AC utgången återaktiverades inte om återaktiveringstiden var 0.0sek.
ECU
BUGBugfix: Felkod 84 kunde triggas på vissa bilmodeller där CAN adresser krockade.
ECU
IMPROVEDUppdatering av CO2 laddtrycksregleringen.
ECU
IMPROVEDSeparata inställningar av duty och drop mode i launch control steg 2 och 3.
ECU
NEWNy stegmotor utgångsfunktion.
ECU
IMPROVEDStyra launch cut % med tabell.
ECU
NEWNy testfunktion for lustgassolenoider.
ECU
IMPROVEDHonda KA20A2 triggeruppdatering.
ECU
BUGBugfix: Vissa triggersystem med MaxxECU MINI fungerade inte.
ECU
NEWNy felkod: 47 - external lambda sensor error.
ECU
NEWNy digital ingångsfunktion: External lambda X, error.
ECU
NEWNy digital ingångsfunktion: External lambda X, valid.
Version1.120
2019-02-27
ECU
NEWNHRA firmware tillgänglig (för USA).
ECU
NEWNy User PID function.
ECU
BUGBugfix: User output 1-6 visade felaktiga värden i MTune.
ECU
BUGBugfix: DIN 1/2 fungerade inte som CAM/HOME eller andra pulsgivare på MINI.
ECU
BUGBugfix: GP RPM limit kunde i enstaka fall orsaka att motorn inte startade.
ECU
BUGBugfix: Rtvärdet Knock Correction Accumulated visade felaktiga värden.
ECU
BUGBugfix: PDM wipers, växlade ingångar.
MTune
BUGBugfix: Tachometer test funktionen använde inte korrigeringstabellen.
ECU
BUGBugfix: PRO WBO2 använde ett felaktigt kalibreringsvärde i bakgrunden i Mustang plugin basmapp.
MTune
IMPROVEDBugfix: R tangenten rensar nu återigen alla felkoder vart man nu än är i hela MTune.
Version1.119
2019-02-15
ECU
NEWMaxxECU MINI support (officiell).
ECU
IMPROVEDUppdatering av Mustang 2011 OEM CAN protokollet.
MTune
NEWNy funktion i utgångstestet.
ECU
NEWNy inställning i ignition lock/idle control.
ECU
IMPROVEDUtökning av sekundär och primär spridare 9-12.
ECU
IMPROVEDCAN input systemet kan nu direkt påverka interna värden såsom wheel speed etc.
ECU
IMPROVEDExtra kalibrerings tabell för varvräknarfunktionen.
ECU
NEWVäxelberäkning utifrån varvtalssänkning för dragracing.
ECU
BUGVisa inga VVT felkoder när inget VVT system är aktiverat.
ECU
NEWStöd för CAN baserade keypads (Blink Marine).
ECU
IMPROVEDHonda KA20A2 triggeruppdatering.
ECU
NEWNy trigger: Honda CBR1000RR (crank + home).
ECU
NEWNy trigger: Renix 44-2-2
ECU
NEWNy trigger: Suzuki Swift K12B (2012 - 2017)
ECU
NEWNy trigger: Harley-Davidson EVO.
ECU
NEWNy trigger: Yamaha 4+1 jet ski waverunner (2010)
MTune
BUGBugfix: Autotune fungerade inte korrekt om operationen utfördes på samma ställe.
ECU
BUGBugfix: Vid enstaka tillfälle så styrdes tomgångs duty ut felaktigt om after start duty var satt till tabell.
ECU
BUGBugfix: GPO RPM limitern ställd som INJ cut bröt ej.
ECU
BUGBugfix: Fix för slö uppdateringshastighet på RACE EGT ingångar.
Version1.118
2018-12-11
ECU
NEWStöd för Ford Focus ST CAN protokollet.
ECU
NEWNy trigger: Honda K20A2.
MTune
IMPROVEDMin aktiverings varvtal för shiftcut ändrat till 800rpm.
MTune
IMPROVEDFörändring i Nitrous start RPM så systemet kan testköras utan att starta motorn.
ECU
BUGBugfix: Knackregleringen fungerade inte som den skulle i 1.116 och 1.117.
MTune
BUGBugfix: Några ohanterade undantag som ledde till krash vid märklig hantering av axelvärden i tabeller.
MTune
BUGBugfix: Ohanterat undantagsfel när en loggfil var öppen och mätsystemet ändrades.
ECU
BUGBugfix: cut/retard reasons visade realtidsvärden i loggen även om loggen var pausad.
ECU
BUGBugfix: cut/retard reasons visade inte korrekta värden med lustgassystemet aktiverat.
MTune
BUGBugfix: 3D vyn laddades inte om när man valt den inverterade vyn ifrån högerklicksmenyn.
MTune
BUGBugfix: 3D vyn laddades inte om efter att man laddat nya inställningar från tabell i 2D+3D läget.
Version1.117
2018-11-30
MTune
IMPROVEDBugfix: Ohanterad exception varning vid klick på axlar.
Version1.116
2018-11-29
ECU
NEWFarthållare funktion.
ECU
IMPROVEDTomgångsreglering uppdatering.
ECU
IMPROVEDLocal autotune förändrar nu bara enstaka celler istället för även närliggande.
MTune
IMPROVEDFörändring av autotune från loggfil.
ECU
NEWMöjlighet att dölja triggerfel som bara uppkommer ibland.
ECU
NEWEcu power hold mot tabell eller fixerat värde.
ECU
NEWNya GP RPM limit tabeller.
ECU
NEWNy utgångsfunktion för att styra PWM reglerade generatorer.
MTune
NEWAutomatisk justering av windows energiläge vid uppstart av MTune.
ECU
NEWNytt realitdsvärde: Fuel/Ignition cut and ignition retard reasons.
ECU
NEWNytt realitdsvärde: Lambda target error.
ECU
NEWNytt realitdsvärde: Engine max RPM (resettable with a button in engine counters).
ECU
NEWNytt realitdsvärde: Engine max MAP (resettable with a button in engine counters).
ECU
NEWNytt realitdsvärde: Engine total time over limit (resettable with a button in engine counters).
ECU
NEWNytt realitdsvärde: Engine total time on launch (resettable with a button in engine counters).
ECU
NEWNytt realitdsvärde: Engine-Driveshaft Ratio.
ECU
NEWNytt realitdsvärde: Driveshaft-Engine Ratio.
ECU
NEWNy felkod: MAP sensor fel.
MTune
NEWNytt filformat som inkluderar både loggning och mappen (komprimerat format).
ECU
IMPROVEDRPM som axelval i power management.
MTune
IMPROVEDFunktion för att skapa baskurva i power management systemet
ECU
IMPROVEDTillägg för att ställa bränslepumpgsutgångens prime tid.
ECU
IMPROVEDNy inställning för att öka tomgången innan fläktutgången aktiveras.
ECU
IMPROVEDVVT dyty kompensering baserad på spänning.
ECU
NEWAnvända tabell för att sätta den låsta tändvinkel.
ECU
IMPROVEDTillägg för det avancerade varningssystemet att fördröja aktivering vid uppstart av motor.
ECU
IMPROVEDTillägg för det avancerade varningssystemet att kunna använda ett lägre varvtal.
ECU
IMPROVEDNy inställning för deaktivering av power management och traction systemet vid aktivering av varvstopp 2.
ECU
IMPROVEDNedre gränsen för MAP värde som kan användas är nu ändrat till 0kPa (ifrån 20kPa).
ECU
IMPROVEDÖkning av maximal PWM frekvens på alla PWM utgångar till 20kHz.
ECU
NEWRate of change kanaler.
MTune
NEWMöjlighet att låsa celler vid mappning.
MTune
NEWUtökad dialogruta för automatisk omskalning av tabellvärden.
MTune
NEWNy snabbtangent för att växla mellan 2D och 3D: D.
MTune
NEWVid ESC knapptryckning i Mtune, sätts fokus på inställningsträdet.
MTune
NEW2D och 3D har nu synkade markeringar.
MTune
NEW3D: Finns nu på alla tabeller.
MTune
IMPROVED3D: Uppdatering av wire frame läget.
MTune
NEW3D: Trace line.
MTune
IMPROVED3D: Alla valmöjligheter finns nu i högerklicksmeny istället.
MTune
IMPROVED3D: Förbättrad färgläge.
MTune
IMPROVED3D: Förändring av markeringar görs med SHIFT+piltangenterna.
MTune
IMPROVED3D: Local autotune förändrad.
MTune
NEW3D: När markeringarna når ändlägen så minskas markeringarna automatiskt.
ECU
NEWNy trigger: Nissan HR13DE.
ECU
NEWNy trigger: 18-2-2-2 Jeep Cherokee (MJ-XJ 19).
ECU
NEWNy triggers: Toyota 1GR-FE, 3UR-FE.
ECU
IMPROVEDUppdateringar av BMW E46 CAN protokollet.
ECU
NEWNytt OEM CAN protokoll: Nissan Patrol Y61.
ECU
NEWNy ingångsfunktion: CAN System Fuel Consumption Meter.
ECU
NEWNy ingångsfunktion: CAN System Torque Value.
MTune
NEWNya spridar förinställningar.
MTune
NEWNya E-Throttle förinställningar.
MTune
NEWNya givare förinställningar.
MTune
BUGBugfix: Markering av flera celler och när man matade in x,x så förändrades inte alla värden. (x.x fungerade).
ECU
BUGBugfix: Realtidsvärde för Injection event start angle (ATDC) var felstavat, men visade korrekta ATDC värden.
MTune
BUGBugfix: Log viewer nedsparande triggades felaktigt.
ECU
BUGBugfix: tändspolarnas aktuella duty visades felaktigt i loggning.
MTune
BUGBugfix: Log viewern, tillägg av kanaler.
ECU
BUGBugfix: Ibland resettades inte räknare till inställt minsta värde.
Version1.115
2018-08-30
ECU
BUGBugfix: Lean power cut aktiveras oavsiktligt på varvtal
1.114
2018-08-30
ECU
IMPROVEDÅterställa timer med en puls.
ECU
IMPROVEDFler inställningar för transbrake kontrollen.
ECU
IMPROVEDMöjlighet att kunna stänga av motorfläkt över en viss hastighet.
MTune
BUGBugfix: Read/Write dialogrutan visades alltid i 1.113 och är nu åtgärdat.
ECU
BUGBugfix: Lean power cut säkerhetsfunktionen var aktiv under rolling launch funktionen.
Version1.113
2018-08-01
ECU
NEWStöd för 2-takt samt Wankel.
ECU
NEWRolling launch.
ECU
NEWNytt OEM CAN protokoll för Corvette C6.
ECU
NEWUtökad funktionalitet på varvstopp.
ECU
NEWNytt varvstopp för mjukare övergång.
ECU
NEWNy Tune selector som kan användas i hela MTune.
ECU
NEWEget AFR värde kan nu anges.
ECU
IMPROVEDFörändring av säkerhetsfunktionen lean power cut som nu kan använda lambda target värdet som utgångspunkt.
ECU
NEWNy digital ingång för loggning.
ECU
IMPROVEDMax frekvens för hastighetsingångar.
ECU
IMPROVEDTillägg för analoga ingångar för att kompensera för 5V matningen, samt möjlighet för offset justering.
ECU
IMPROVEDExtra inställning för hastighetsingång som används av dragracing hojjar.
ECU
NEWNy trigger: EVO X.
ECU
NEWNy trigger: LS3 CAM.
ECU
NEWNy trigger: Rover K-series (lotus elise) 1.8 (CAM).
ECU
NEWNy trigger: Mercedes C63 AMG V8 (CAM).
ECU
NEWNy trigger: Audi 1.8T (CAM).
ECU
NEWNy trigger: Nissan VQ35DE.
ECU
NEWNy trigger: Mazda 1.6 MX5/Miata/Eunos.
ECU
NEWNy trigger: Mazda MX5 NB (99-05).
ECU
NEWNy trigger: Renix 66-2-2-2.
ECU
NEWNy trigger: Diahatsu Mira (3+1 on CAM).
ECU
NEWAEM X-serie tillagd som extern lambda kontroller.
MTune
IMPROVEDTomgångsregleringen finns nu som en egen kategori i inställningsträdet.
ECU
IMPROVEDNytt realtidsvärde för tändvinkelkorrigering per cylindernivå.
ECU
IMPROVEDDistance counter uppdateras nu med 100Hz istälelt för 10Hz.
MTune
IMPROVEDSökning av realtidsvärden tillagt.
MTune
IMPROVEDMax, min och genomsnittsvärden vid markering i loggar tillagt.
MTune
IMPROVEDZooma med UP och NER knapparna i loggar.
MTune
IMPROVEDÖverskådning i loggar.
MTune
IMPROVEDKanal förinställningar tillbaka i Live-loggern.
ECU
NEWYtterliggare två trailing outputs tillagda.
ECU
NEWBränsletrycks avvikelse funktion.
ECU
NEWKorrigering av bränsle vid användning av lustgas.
ECU
IMPROVEDAnti-lag bränsle justering kan nu vara positiv eller negativ.
ECU
IMPROVEDFördröjningsmöjlighet för AC aktivering.
ECU
NEWAvancerad pulsbreds kompsensering för spridare.
ECU
NEWE-Throttle modulen kan nu används för alla typer av analoga givare, inte bara E-Throttle relaterade ingångar.
ECU
BUGBugfix: en timer som inte resettades tillräckligt snabbt.
ECU
BUGBugfix: Vid uppdatering av MaxxECU RACE sattes en felkod felaktigt.
ECU
BUGBugfix: Negativt Z-värde i 4D orsakade problem.
ECU
BUGBugfix: Uppdatering från 1.108 och tidigare med US imperial orsakade problem.
ECU
BUGBugfix: Problem med inverterad lustgastimer åtgärdat.
ECU
BUGBugfix: Känslighet för felkod nr 14.
Version1.112
2018-02-20
ECU
NEWNy trigger: Missing tooth på KAM.
ECU
NEWMöjlighet att köra mot ett fast bränsletryck (som ej påverkas av MAP).
ECU
NEWMöjlighet att kunna interpoleringsläge mot varje axel.
MTune
BUGBugfix: Laddning av inställningar i US imperial läget.
MTune
BUGBugfix: Import av tabell.
MTune
BUGBugfix: Felaktig skalning av spridares dödtid vid tabell som källa.
MTune
BUGBugfix: Lambda A och B visade 0.000 istället för warmup udner uppvärmningsfasen.
Version1.111
2018-02-15
MTune
NEWFrilusftskalibrerings knapp för äldre lambdasensorer.
MTune
BUGFelaktigt filnamn visades i programet nä rman jämförde filer.
MTune
BUGProgramkrash vid öppning/jämförelse av älde tune filer.
ECU
BUGProgramkrash vid import av 4D tabell till tabell med ej aktiv 4D axel.
ECU
BUGFix för firmware update som tog för lång tid och hängde programmet.
ECU
BUGBorttagen möjlighet att kunna läsa/skriva mapp om man skippar firmware update.
1.110
2018-02-12
MTune
NEWÅngra och göra om med CTRL+Z och CTRL+R.
ECU
NEWNytt CAN buss protokoll för test: BMW E46 330i.
ECU
NEWNy ingång som används till visa CAN system.
MTune
IMPROVEDMultiplicering direkt i 2D tabeller.
ECU
IMPROVEDÅteraktiveringsvillkor för EGT power cut, lean power cut samt boost cut.
ECU
NEWKnapp för att forcera spikning under en viss tidsperiod för att ställa in knacksensors nivåer.
ECU
NEWTabell för cranking angle.
ECU
IMPROVEDTrigger arm spänning lägre än 0.2v nu möjlig
ECU
NEWInterna MAP sensorns används automatiskt som BARO sensor om extern MAP sensor är aktiverad.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Active state of each nitrous stage.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Active time for each stage.
MTune
IMPROVED4D axel möjligheter i 3D.
MTune
BUGUppdateringar från låst mappar kunde skapa problem.
ECU
NEWUppdatering av Ford Focus CAN
MTune
IMPROVEDUppdatering av tangentbordsgenvägar: INS/DEL direkt på axlar för att ta bort/lägga till
MTune
IMPROVEDUppdatering av tangentbordsgenvägar: M för att multiplicera direkt i tabell.
MTune
IMPROVEDUppdatering av tangentbordsgenvägar: Tidigare användes CTRL+R för att rensa felkoder, nu endast R
MTune
BUGMatte funktioner försvann i 1.109, nu tillbaka.
MTune
BUGLocal autotune slutade att fungera i 1.109, nu tillbaka
MTune
BUGFelaktigt filnamn visades i MTune vid öppning av tidigare sparade filer.
ECU
BUGFelkod 95 visade sig ibland vid import av tabell från tidigare sparade mappar.
ECU
BUGDiverse småfixxar.
1.109
2018-01-26
MTune
NEWÄkta 4D i alla tabeller.
MTune
NEWJämföra mappar.
MTune
NEWUppdatering till 3D vyn.
ECU
NEWLustgas: 6 stegs system.
ECU
IMPROVEDLustgas: Alla steg kan v ara antingen ON/OFF eller PWM (valbart).
ECU
IMPROVEDLustgas: Alla steg kan kontrolleras av villkor eller digital ingång.
ECU
IMPROVEDLustgas: Rampa tillbaka tändningen efter deaktivering av lustgassteg.
ECU
NEWLustgas: Stöd för torra system.
ECU
IMPROVEDLustgas: En lustgastimer som kan användas för att aktivera olika steg baserat på timern.
ECU
IMPROVEDLustgas: Utökat säkerhetssystem.
ECU
IMPROVEDSnabbare uppdatering av realtidsvärden (nytt protokoll).
ECU
NEWNya realtidsvärde: Internal output status.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Total engine runtime (med möjlighet att återställning).
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Time after shift.
MTune
NEWBeskrivning av varje digital ingång som även syns i loggning.
MTune
BUGFirmware update dialogrutan hamnar ibland bakom huvudfönstret.
ECU
IMPROVEDTidkortsdata xxx istället för xx.x
ECU
IMPROVEDIntern uppdatering av loggning med snabbare skrivning av data.
MTune
NEWÖppna loggfiler automatiskt efter nedladdning till PC.
ECU
NEWLoggning av det avancerade varningssystemet nu möjligt.
ECU
NEWClutch input kan nu återställa distance counters.
ECU
IMPROVEDBoost controller: flera funktioner.
ECU
IMPROVEDIndividuell cylinder kompensering med tabell på både bränsle och tändning.
ECU
IMPROVEDTarget speed adjustments tabell till power management systemet.
ECU
IMPROVEDMöjlighet att rampa tillbaka tändjustering från extra tabellerna.
ECU
NEWActuator kontroll.
MTune
IMPROVEDInställningar i MTune sorteras nu i lite mera alfabetisk ordning.
ECU
NEWPuls utgångs funktion.
Version1.108
2017-10-20
ECU
NEWTestversion av nya Power management systemet.
ECU
NEWFord Focus RS 2010 CAN implementering.
ECU
NEWRover V8 trigger system.
MTune
NEWNy spridar preset: Atomic3
ECU
NEWMöjlighet att använda TPS ingången som en vanlig AIN ingång om man kör E-Throttle.
MTune
NEWNy graf-vy i tabeller och listor.
ECU
IMPROVEDIntern förbättring av AIN filter.
ECU
IMPROVEDSkickar inga triggervarningar under startförsök, utan visas efteråt om motorn ej startar.
ECU
NEWNy automatisk och intern I limiter för laddtryckstyrningen.
ECU
NEWMöjlighet att filtrera EGT signalerna.
ECU
NEWNytt realtidsvärde: Senaste lagrade felkoden.
MTune
NEWNy axelväljare, alla tillgängliga värden finns nu som val.
ECU
NEWAdaptivt triggerläge för små svårstartade motorer.
ECU
IMPROVEDKortare intern debounce tid.
MTune
IMPROVEDBättre förklaring i utgångslistan vad utgången kan hantera för elektriska signaler.
MTune
NEWFördefinierade inställningar för några E-Throttle spjällhus.
ECU
IMPROVEDMax tid för shiftcut borttagen och ersatt med en tabell.
MTune
NEWMöjlighet att lägga extern loggfönster alltid överst.
ECU
NEWMöjlighet att välxa upp även om högsta växeln redan är i, seq låde styrning.
ECU
IMPROVEDFörbättrad lambda kontrol under och efter shift-cut, seq låde styrning.
MTune
BUGSökfunktionen hängde sig ibland av oförklarlig anledning.
MTune
BUGMTune krash vid speciell felkod och man klickade på felkoden i väldigt unika fall.
MTune
BUGIbland hamnar firmware update dialogrutan bakom MTune huvudfönster, förbättrad hantering.
ECU
BUGCreep fastnade på konstans 40% oavsett inställning.
MTune
BUGBT lösenordet återställdes i enstaka fall till standard om man laddade gammal mapp innan man anslöt med MTune.
ECU
BUGI realtidsdata för individuell spridare puls var felaktig om individuell kompensering var aktiverad.
ECU
BUGMer än villkor funkade inte alltid mot digital ingång.
MTune
BUGSatta villkor blev i något fall felaktigt när man öppnade gamla sparade tune filer.
Version1.107
2017-08-24
ECU
NEWLagt till bränsletrycksingångar som kan användas för bränsleberäkning och kompensering.
MTune
NEWLagt till sökfunktil för realtidsvärden och utgångsfunktioner.
ECU
NEWViper V10 och odd-fire wasted spark support
ECU
NEWUser CAN Output. Skickning av inställbara CAN-paket.
ECU
IMPROVEDLagt till RT-värden för injector deadtime.
MTune
IMPROVEDLagt till tabbar för realtidsvärden för olika inställningssidor.
ECU
IMPROVEDInjector deadtime som tabell.
ECU
IMPROVEDDwell som tabell.
ECU
IMPROVEDIgnition trim per cylinder.
ECU
IMPROVEDShiftlight per växel.
ECU
IMPROVEDVal för att stänga av blåtand.
ECU
IMPROVEDFlyttar inställningssidan och lagt till varl för att bryta på bara vissa kanaler med advanced warnings sytemet
MTune
BUGFixat bugg med ”tune notes”.
ECU
BUGFixat bugg med aktivering av stage 2 N2O
Version1.106
2017-07-04
ECU
NEWSupport för MaxxECU RACE
ECU
NEWBMW M62 cam/vanos trigger
ECU
NEWHonda J35A3 trigger
ECU
NEWMöjlighet att ange antal spridare per cylinder och per utgång
ECU
IMPROVEDFilter för IAT och CLT sensorer (aktiv som standard)
ECU
IMPROVEDAfterstart idle control kan vara tabell
ECU
IMPROVEDE-throttle, val att växla PID inställnigar under rest position
MTune
IMPROVEDValbara F-tangentsgenvägar
ECU
IMPROVEDAutomatlåda: Andra växlningstabell aktiverad mot DIN
ECU
IMPROVEDAutomatlåda: Funktion för att välja min och max växel för varje tabell
ECU
IMPROVEDAutomatlåda: Möjlighet att välja annan växel på launchkontrollen
ECU
IMPROVEDLagt till möjlighet att aktivera tabeller via ingångar separat istället för alla samtidigt
ECU
IMPROVEDTimers: Lagt till val för att räkna baklänges
ECU
IMPROVEDBoostlimiter som tabell iställer för fast värde
ECU
IMPROVEDUser outputs: Lagt till hysteresinställningar
ECU
IMPROVEDUser outputs: Nu går det att jämföra två variabler med varandra
ECU
IMPROVEDUser outputs: Fler conditions, upp till 5 på varje utgång
ECU
IMPROVEDUser outputs: Val att trigga 2 ingångsfunktioner från 1 user output/internal output
ECU
IMPROVEDTabeller kan användas utan interpolering (med fasta steg)
ECU
IMPROVEDAutomatisk beräkning av kardanvarvtal från hjulhastighet
ECU
IMPROVEDValbart triggerläge för oscilloskop (home signal/trigger error)
ECU
IMPROVEDKalibreringsinställningar för EGT-ingångar
ECU
IMPROVEDButton debounce funktion (aktiv som standard)
ECU
IMPROVEDLambda 1 + 2 som axelval
Version1.105
2017-05-28
ECU
IMPROVEDFix för E-Throttle inställningar vid laddning av äldre save fil med 1.103 och 1.104
Version1.104
2017-05-25
ECU
IMPROVEDDeaktivering a power limit after launch via ingång
ECU
IMPROVEDTransbrake styrning, lagt till creep funktion
ECU
BUGFixat bugg med closed loop targer under 100kpa
ECU
BUGFixat felaktiga defaultvärden för wheelspeed filters
ECU
IMPROVEDYtterligare 6st internal outputs
ECU
IMPROVEDTraction control rampin och dual PID läge
Version1.103
2017-05-18
ECU
IMPROVEDFörbättrad styrning av sekventiella växellådor (neutral lockout och throttle blip)
ECU
IMPROVEDFler inställningar för speed-limiters
ECU
IMPROVEDPredictive rev-limiter
ECU
IMPROVEDShiftcut läge med både fuel+ign cut
ECU
NEWLösenordsskydd för MaxxECU mappar
ECU
IMPROVEDFler E-throttle justeringsmöjligheter
ECU
BUGFixat bugg med Subarutrigger
ECU
NEWTransbrake styrning med bump funktion
Version1.102
2017-04-04
MTune
BUGBuggfix for uppdateringsruta
Version1.101
2017-04-03
ECU
IMPROVEDInställning för extra tolerans på missing tooth trigger för motorer med hög kompression.
ECU
IMPROVEDValbar CAN hastighet.
ECU
NEWDubbel E-gas spjäll.
Version1.99
2017-02-23
ECU
NEWAutomatiskt läge för trigger/home arm spänningar
ECU
NEWLoggning av faktiskt tändvinkel med induktiv pickup (Fluke RPM 80)
MTune
NEWStatus på utgångar visar på inställningssidan och i RT-data
ECU
NEWNy trigger: Subaru
ECU
NEWÖkat loggningshastigheten till 1kHz för PRO
ECU
NEWNytt internt loggsystem med datakomprimering för upp till 5ggr längre loggar än tidigare (>rev7)
MTune
IMPROVEDInterpolering X+Y i tabeller
ECU
IMPROVEDBackning av tändning under shiftcut
MTune
IMPROVEDLäge för kontinuerlig mätning med triggeroscilloskopet
ECU
IMPROVEDLagt till PLEX bredbandslamndaingång
ECU
IMPROVEDSpeedlimitern kan använda tabell iställt för fast värde
ECU
IMPROVEDDistance counters kan används som tabellaxlar
ECU
IMPROVEDVarvstopp vid timeout av antilagg
MTune
BUGFixad bugg där triggerocilloskopet hängde sig
MTune
BUGFixat bugg med hoppande värden i RT-vyn
MTune
BUGFixat bugg där timereference inte funkade ordentligt för timeslips
MTune
BUGFixat bugg där log presets inte sparades
MTune
BUGFixat bugg med lustiga tecken i notes-fältet
MTune
BUGFixat buggar i kanalinställningen för loggningen
1.98
2017-01-27
MTune
NEWNy förbättrad loggvisare
MTune
NEWNytt hjälpsystem
MTune
IMPROVEDLagt till horisontell scrollbar för breda tabeller
ECU
IMPROVEDLagt till PWM% som valbar tabellaxel
MTune
IMPROVEDVisar den öppna filen i titelraden
ECU
IMPROVEDLagt till RT-värden för AFR, active launch control, antilag och gearcut.
ECU
IMPROVEDÖkat tillåten aktiveringshastighet för launchcontrol
ECU
IMPROVEDLagt till TPS inställning för Lean power cut
MTune
IMPROVEDÄndrade utgångsfunktionsväljaren till en dialogruta
MTune
BUGFixat bugg med US units och konstig Fan hystereis
MTune
BUGFixat bugg med lustigt utseende på knappar med XP-tema på Windows
ECU
BUGFixat bugg med AIN-filters som inte fungerat
ECU
BUGFixat bugg med ostabil lambdakorrigering vid korta shiftcuts
Version1.97
2016-12-23
ECU
NEWVal att använda Imperial/US units
ECU
IMPROVEDVärde för att indikera aktiv antilag
ECU
NEWStöd för MaxxECU STREET
ECU
BUGFixat bugg där E85 sensorn gav felkoder i onödan.
Version1.96
2016-08-09
ECU
IMPROVEDClosed loop boost: Inställning för att stänga av regulatorn när motorn är av
ECU
IMPROVEDElektriska vattenpumpar stängs av 5 minuter efter motorn för att spara batteri
ECU
IMPROVEDDigitala ingångar kan vara axlar i tabeller
Version1.95
2016-07-30
MTune
NEWNya dialoger för att ange motorvolym och däckstorlek i cui och tum
ECU
NEWPrimary injector mirror utgång på valfri GPO eller INJ utgång
ECU
BUGAutomatlådestyrning: Fixat bugg där selectorposition ignorerades
ECU
BUGFixat en bugg från 1.94 där vissa utgångar inte fungerade korrekt
Version1.94
2016-07-22
ECU
NEWSupport för MaxxECU PRO rev2 enheter
MDash
IMPROVEDUppdatering för att reflektera fler RT värden.
MTune
IMPROVEDFler tecken tillåtna i namn för user AIN (ÅÄÖ etc)
MTune
IMPROVEDNamn för User PWM utgångar
ECU
IMPROVEDIngång för analog Etanolsensor (externa mätare)
ECU
NEWInmatning av TDC per cylinder (stöd för odd-fire)
ECU
NEWStöd för 2 och 3 cylindrar
ECU
NEWManuellt läge för att styra ignition och fuel events (för tex 2-taktsmotorer)
ECU
BUGAutomatlådestyrning: När RPM difference är 0 ignoreras värdet nu.
Version1.93
2016-05-10
MTune
NEWVal att använda fast färgmarkering i loggfiler (högerklick meny)
MTune
NEWMöjlighet att sätta nollpunkter i loggar för enklare jämföring (perfekt för dragracing)
MTune
IMPROVEDUppdatering av 3d-mappningskontroll
ECU
NEWMöjlighet att koppla upp sig på befintligt CAN system och avläsa värden som kan användas i MaxxECU
ECU
NEWMöjlighet att använda termoelement typ N på EGT-ingångar
ECU
IMPROVEDJustering av e-gas system
ECU
IMPROVEDVal att ignorera felkod för saknad 12V2 för MaxxECU PRO
ECU
BUGFixat bugg där closed boost target 2 inte aktiverades när man använde 3 tabeller
Version1.92
2016-04-28
ECU
NEWTre stegs launch
ECU
NEWAnalog AC trycksingång för styrning av kompressor
ECU
IMPROVEDStoich fuel AFR loggas (flex fuel)
ECU
IMPROVEDIgnition retard på rev-limiter
ECU
NEWHonda S2000 (F20C) trigger och CLT utgång
MTune
NEWSurface 3D mappningsvy
MTune
IMPROVEDHistorik i triggerlogger
Version1.91
2016-03-17
ECU
NEWExtern BARO-sensor på analog ingång
ECU
NEWPorsche 996 trigger
ECU
IMPROVEDRampning av idle control start duty
MTune
BUGFixat installation av drivrutiner på Windows 10
MTune
BUGFixat bugg där scrolllisten ibland försvann
Version1.90
2016-02-23
MTune
IMPROVEDLokal automatisk VE-tabellsjustering (ctrl+T)
ECU
IMPROVEDFler justeringar av E-gas via extra tabeller
ECU
IMPROVEDAntilag air kan vara tabell
ECU
IMPROVEDWBO2 uppvärmning kan startas vid motorstart eller ECU start
ECU
IMPROVEDFlex fuel på secondary injectors
ECU
IMPROVEDStöd för Exqbe dual wbo controller (CAN)
ECU
IMPROVEDIngång för att stänga av idle control ”Disable idle control”
ECU
IMPROVEDVal för aktivering av e-throttle motor direkt eller vid motorstart
ECU
NEWOEM CAN-protokoll Ford Mustang 2011 och Audi S3 1.8T 2003. Se separat dokumentation.
ECU
NEWODB-2 CAN-protokoll
Version1.89
2015-11-24
ECU
IMPROVEDNya manuella staged injection lägen
ECU
IMPROVEDDubbel PID-reglering för Egas
ECU
IMPROVEDFörbättrad timeout av cam/sync-signal för förbättrad synkning med vissa givare
Version1.88
2015-10-27
ECU
BUGFixat bugg med där loggar ibland försvann på rev8 enheter.
MTune
BUGFixat några funktioner som inte syntes i 1.87 uppdateringen.
1.87
2015-10-09
ECU
NEWHastighetsbegränsare (pit speed/top speed)
ECU
NEWTvå växlingsbara däck setups för tractionctrl
ECU
NEWDistance counter + odometer
ECU
NEWRäknarfunktion
ECU
IMPROVEDAIN matade från intern tabell
ECU
IMPROVEDRepeat funktion för timer
ECU
IMPROVEDTimers och counters kan användas som axlar i tabeller
MTune
IMPROVEDAnvända DIN markeras
1.86
2015-05-31
ECU
NEWIngång för att stoppa motorn/förhindra start
ECU
NEWTurbovarvtalsmätare
MTune
IMPROVEDAccelerometer kan vara axel i tabeller
ECU
BUGFixat buggar i beräkning av tranmission slip
1.85
2015-05-20
ECU
IMPROVEDLaddtrycksstyrning med extern tryckkälla (CO2) ”Wastegate back pressure control”
MTune
IMPROVEDNytt mer flexiblelt sätt att välja kanaler för loggning
ECU
BUGFixat bugg där loggning på rev 6+ enheter ibland inte startar
1.84
2015-04-28
MTune
BUGFixat krasch vid uppdatering från äldre versioner.
1.83
2015-04-18
MDash
NEWBrytare för val av laddtrycksnivå och andra funktioner i MDash
ECU
IMPROVEDFler val för styrning av lockup (automat)
ECU
IMPROVEDBeräkning av transmission slip (automat)
ECU
BUGFixat bugg med felaktig hastighetsberäkning när man använde kardangivare
1.64
2015-04-01
MDash
NEWStöd för Android 5.x
1.82
2015-03-21
MTune
BUGFixat inställningar som inte skulle visas
1.81
2015-03-19
ECU
NEWStöd för Ford Mustang 5.0 VVT trigger
ECU
NEWAnti-lag
1.80
2015-02-18
ECU
NEWStöd för Volvo T5 VVT trigger
ECU
NEWStyrning av pneumatiska dragracingväxellådor
ECU
BUGFixat bugg med att timer1-3 funktionerna räknade för långsamt
ECU
BUGFixat bugg med att Key Input inte fungerade på virtuella digitala ingångar
MTune
BUGFixat bugg med tractionsystemet när ingen tractionmodul var ansluten
1.79
2015-01-15
ECU
IMPROVEDValbar filtrering av accelerometer i tractionmodul (kräver uppdatering av tractionmodulens firmware)
ECU
IMPROVEDUtökning av MaxxECUs CAN-protokoll
ECU
IMPROVEDShiftcut tid inställbar via tabell
ECU
NEWTre generella extratabeller som kan användas som axlar i andra tabeller eller för loggning
MTune
NEWStöd för MaxxECU rev 8 enheter
1.78
2014-11-20
ECU
NEWDual distributor tändningsläge.
1.77
2014-09-25
ECU
NEWNytt triggersystem: 2JZ VVT
ECU
NEWYtterligare en extra fuel tabell och två extra ign tabeller
MTune
NEWFler genvägar
MTune
NEWMöjlighet att namnge laddtrycknivåer
ECU
BUGFixat bugg med anslutning till MDash
1.76
2014-09-17
ECU
IMPROVEDVarningar kan avaktiveras på launch ctrl
ECU
IMPROVEDMer ign trim tillåten på launch
ECU
NEWVattenpumpstyrning med relä
ECU
NEWStyrning av lustgassystem
1.75
2014-07-14
ECU
NEWStöd för 4L60E/4L65E automatlådor
ECU
IMPROVEDInställning för att invertera tändningsutgångar för vissa CDI-system
1.74
2014-06-27
ECU
NEWNy kam och VVT trigger: 8-1, alternativ triggerposition (där missing på vev sammanfaller med missing på kam)
ECU
IMPROVEDFörbättrad filtrering av etanolgivare
1.73
2014-06-08
ECU
NEWStöd för Volvo T6 VVT och cam trigger
1.72
2014-04-27
ECU
NEWE-gas, styrning av elektriska spjäll. Kräver CAN-modul.
ECU
NEWFlexfuel stöd. Justerar automatiskt stökiometrisk AFR. Extra manuell justering av tändning måste göras.
ECU
NEWFunktion för kablibrering av linjära givare
ECU
NEWUser freq utgång. Frekvens och duty via tabeller.
ECU
NEWAfter launch power limit, startoptimering för dragracing
ECU
NEWTestversion för styrning av automatlådor. 4L80E. Ytterligare lådor under utveckning.
ECU
NEWStöd för 4 PWM-moduler (endast nya PWM moduler med valbar adress, släpps snart)
ECU
NEWInställbar extra power hold tid. För tex, användarinställda funktioner som fläktstyrning efter motorn stängts av.
ECU
IMPROVEDMöjlighet att aktivera radiatorfläkten tillsammans med AC.
ECU
IMPROVEDOn och 100% condition på GPPWM utgångar
ECU
IMPROVEDFörbättring av AUDI-trigger
ECU
IMPROVEDJusterat mätning av Vbat
ECU
BUGFixat bugg där vissa inställningar ibland inte skrevs direkt.
ECU
BUGFixat bugg med simultan bränsleinsprutning
MTune
IMPROVEDVarning om en nyare spar-fil öppnas i en äldre MTune-version (från och med denna version)
MTune
NEWPreset i loggar. Spara och ladda grupper av värden.
1.70
2013-12-15
ECU
NEWValbar filtrering av MAP, TPS och RPM (i ECUn)
ECU
NEWVarning vid höga EMI nivåer (ej avstört tändsystem tex)
ECU
IMPROVEDInverted utgång för PWM fuel pump, samt valbar frekvens
MTune
BUGLoggad tändvinkel är nu exklusive justering för triggerdelay
1.69
2013-11-01
ECU
NEWStaged injection (testversion)
ECU
NEWVR-givare på din 1 och 2 (endast rev7+ boxar)
ECU
NEWStöd för upp till 118 kanalers loggning för rev7+ boxar
ECU
IMPROVEDVal att lägga till justering på tomgångständvinkel (locked eller idle control)
ECU
IMPROVEDAntal ”Virtual Digital Inputs” ökat till 6st
ECU
IMPROVEDAntal ”User Outputs” ökat till 10st
ECU
IMPROVEDSet-Reset funktion på User Outputs
MTune
BUGFixat bugg med visning lambda-kurvor i loggvisaren

MTune video Academy - Se och lär (endast engelska)