MaxxECU MTune

PC-program

Snabb och enkel mappning med MTune

Alla våra system levereras med vårt lättanvända MTune- PC-program för avancerade eller enkla inställningsmöjligheter

Frustration skapade MTune

Anledningen till att vi skapade MaxxECu och MTune var för att vi var trötta på befintliga system som var tungjobbade, komplicerade och tidskrävande att navigera i

Alltid uppdaterat

Vi släpper regelbundet kostnadfria programuppdateringar för att hålla systemet uppdaterat med nya funktioner och inställningar. MTune söker automatiskt efter uppdatering vid uppstart

Om du vill ha den bästa prestandan för din bil - och vi vet att du vill det - behöver du också ett brett utbud av inställningsmöjligheter. MaxxECU använder den intuitiva PC-programvaran MTune

MTune PC-program kan användas på i princip vilken Windosbaserad enhet som helst
Nedladdning MaxxECU MTune 1.122
Utvalda mappnings funktioner
 • Live mappning och lokal autotune
 • Live loggning
 • Både 2D och 3D mappning för de flesta tabeller
 • Lättåtkomliga motorvärden
Utvalda MaxxECU funktioner
 • Laddtrycksreglering (flera steg)
 • Launch och anti-lag
 • Shift-cut
 • Anti-spinn (traction control)
 • Lambda reglering
Utvalda avancerade MaxxECU funktioner
 • Lustgas
 • Hastighetsspärr
 • Spridar staging
 • CAN för OEM protokoll, ODBII och CAN dashes
 • Inbyggd feldiagnostik
MTune mappnings funktioner
 • 2D och 3D
 • Genvägar för de flesta vanligaste operationerna
 • Interpolering
 • Lokal autotune
 • Live loggning
 • Snabb USB kommunikation
 • Live justeringar, allt skrivs direkt till ECUn vid förändringar
MaxxECU trigger stöd
 • VR-givare eller digital (Hall, opto)
 • Fördelare
 • Standard missing tooth (60-2, 36-1). Stödjer 2-1 till 180-4
 • Missing tooth på kammen
 • Multitooth trigger (2+1 till 180+1)
 • Audi 5-cyl
 • Chrysler Hemi SRT-8 32-2-2
 • Diahatsu Mira
 • GM LT5 GEN1
 • Dondge Viper V10
 • Dodge Viper V10 (gen 2 96-02)
 • GM LSx
 • GM LS 24x, any cam pattern
 • GM LT5 GEN1
 • Harley davidson EVO
 • Honda K20 (12+1)
 • Honda K20A2 (with CAM sensor)
 • Honda K20Z4 12+1 crank med 4+1 cam trigger
 • Jeep Cherokee (MJ-XJ 19)
 • Kawasaki JET SKI 1100 DI STX
 • Mazda 1.6 MX5/Miata/Eunos
 • Mazda MX5 NB (99-05)
 • Mazda RX8, 2 (Z engines) 36-2-2-2
 • Mitsubishi 4/2
 • Mitsubishi EVO X
 • Nissan CAS
 • Nissan HR16DE
 • Nissan VQ35DE
 • Single pulse per 720 degrees (piggyback trigger)
 • Renix 66-2-2-2
 • Rover V8
 • Rover K-series (lotus elise) 1.8
 • Single pulse per 720 degrees (piggyback trigger)
 • Subaru EJ20
 • Suzuki 13B (kräver moddat triggerhjul)
 • Suzuki G16B (ON CAM)
 • Suzuki GSX (med digitalgivare)
 • Suzuki Swift 2012 - 2017 K12B
 • Suzuki Swift M15A 2005 - 2010
 • Yamaha jet ski waverunner (2010)
MaxxECU CAM stöd
 • 1 tand per kamaxelvarv
 • 2JZ 3-teeth 7 VTTi
 • N-1 on cam (missing tooth)
 • AMG C63 V8
 • BMW 6+1 extra (S50)
 • BMW M62 (rising)
 • Chrystler Hemi SRT-8
 • Honda F20C
 • Honda J35A3
 • Honda L15A
 • GM LS3
 • Mitsubishi Evo cam
 • Ford Mustang 5.0 Coyote
 • Nissan VQ35DE
 • Nissan HR16DE
 • Nissan VK45DE
 • Porsche 996 2001-2005 M96/70
 • Mazda MX5 NB (99-05)
 • Volvo T5/T6
 • VW 1.8T (CAM)
MaxxECU VANOS/VVTi stöd
 • Jämna tänder
 • AMG C63 V8
 • BMW 6+1 extra (S50)
 • BMW M62 (rising)
 • Ford Mustang 5.0 Coyote
 • GM LS3
 • N-1 on cam (missing tooth)
 • Nissan VQ35DE
 • Nissan HR16DE
 • Nissan VK45DE
 • Mitsubishi EVO (MIVEC)
 • Mazda MX5 NB (99-05)
 • Volvo T5/T6
 • VW 1.8T (CAM)
 • Porsche 996 2001-2005 M96/70
MaxxECU motorskydd
 • Bränslekorrigering baserad på EGT
 • Brytning/varning för mager bränsleblandning
 • Brytning/varning beroende på EGT
 • Varvstopp med avancerade inställningsmöjligheter
 • Avancerat och flexibelt inbyggt varningssystem
 • Bränslekorrigering mot lambda
MaxxECU automatväxellådsstöd
 • 4L80E/4L85E
 • 4L60E/4L65E
MaxxECU funktionalitet
 • Launch (med flera steg)
 • Rullande launch
 • Anti-lag (via E-Gas eller ventil)
 • Anti-spinn (traction control)
 • Power management
 • Shift-cut
 • Bränsleavstängning vid motorbroms
 • Lambda korrigering i alla lägen mot önskat värde (closed loop)
 • Lustgasstyrning
 • AC kontroll
 • Laddtrycksstyrning i alla former inklusive avancerade kompenseringstabeller
 • Justering av laddtrycksnivåer med avancerade möjlighet att skapa egna villkor eller bara mot en fysisk knapp, eller MDash knapp
 • E-Gas stöd
 • Variabel kamaxelstyrning (VVTi/VANOS)
 • Loggning: upp till 1000Hz, PC loggning upp till 20Hz
 • Inbyggd feldiagnostik och felhantering
 • Tomgångsstyrning via E-gas, ventil, stegmotor eller tändreglering
 • Uppvarvningskontroll med hjälp av tändning eller tomgångsmotor mot önskat varvtal
 • Flertalet olika möjligheter för att låsa tändning för att underlätta synkning med tändlampa
 • Flex bränsle, kompensera tändning, uppstart, bränsle etc mot etanolvärde
MaxxECU avancerad funktionalitet
 • Hastighetsspärr (två nivåer)
 • Bränslekorrigering på cylindernivå
 • Spridar staging
 • Virtual bränsletank och bränsleåtgång
 • Valbara filter på TPS,RPM och MAP signalerna
 • Trailing ignition (wankel etc)
 • Virtuella funktioner för att aktivera interna funktioner via avancerade villkor
 • Använd en TYPE-K givare som IAT upp till 350grader C
 • Kolsyre laddtrycksregleringsmöjligheter för dragracing
 • Aktivera extra tabeller för korrigering mot knapp eller interna funktioner med villkor
 • Power management system för att begränsa effekten vid dragracing och gata med mycket effekt
 • CAN inputs (avancerat) - Ta emot CAN bus data från externa enheter som skickar CAN som sedan kan användas för att trigga funktioner
 • Starta den interna loggningen baserat på egna villkor, såsom hastighet, laddtryck, antal lagrade felkoder etc, möjligheterna är oändliga
 • Timer och räknare, samt meter räknare
 • CAN för OEM protocol, OBDII
 • Kopplingsslir kontrol utifrån egna tabeller som exempel på styrning som kan göras
 • Mäta spridarresistans direkt från MTune
 • Inbyggt trigger oscilloskop
 • Inbyggd trigger logger
 • Valbara axlar i princip alla tabeller
 • Flexibla utgångsfunktioner
 • Flexibla PWM/FREQ utgångsfunktioner
 • Hastighetsutgång som kan kalibreras
 • Varvräknarutgång med valbar utspänning (+5/12V)
 • Seq låde styrning

1.122

(2019-09-17)

MTune
MTune prestandauppdatering, reducerade laddningstider med minst hälften.
ECU
De flesta digitala funktioner kan nu styras ifrån flera ställen (logisk ELLER).
MTune
MTune varning om någon digital funktion som inte stödjer aktivering från flera ställen är aktiverad.
MTune
Direkt kunna starta loggning ifrån RPM och MAP villkor.
ECU
MDash blåtands knappar nu utökade till 8st (kräver MDash 1.4).
ECU
Bränsleberäkningsupplösningen (och dess realtidsvärden) ändrade till mikrosekunder (µsec).
MTune
CTRL + A snabbtangenter för att markera hela tabeller.
MTune
SPACE snabbtangent för att gå direkt till aktuell motordata position.
MTune
P snabbtangent för att starta eller pausa live loggern.
MTune
ALT + piltangent för att kopiera celldatavärde till intilliggande punkt.
MTune
S snabbtangent för utjämningsfunktion (smoothing) i tabeller.
MTune
Spara/öppna markerat område i live loggern.
MTune
Utökad möjlighet för att ange hur mycket data som ska sparas i live loggerns minne.
MTune
Dra för att zooma/skala i log viewern.
MTune
Scatter plotter i log viewern.
MTune
Exportera loggfiler direkt till CSV formatet.
ECU
Nytt OEM CAN protokoll: Lotus Elise/Exige 2007/2009.
ECU
Nytt OEM CAN protokoll: Mazda RX8
ECU
Oljetrycksvarningslampan nu aktiveringsbar i BMW MS 42/43 OEM CAN protokollet.
ECU
Oljenivåmätning nu fungerande i Porsche 996 OEM CAN protokollet.
ECU
OEM CAN Buttons aktivering för BMW MS42/43 OEM CAN protokollet.
ECU
Kylvätsketemp (CLT) och insugstemperatur (IAT) nu valbar som mål för CAN input.
ECU
Möjlighet att aktivera tändutgång till valbar cylinder med en ny utgång: Ignition output x.
ECU
Möjlighet att definiera egen extern 0-5V lambda elektronik.
ECU
Ny PWM ingång för att mäta frekvens och pulskvot (duty).
ECU
Ny digital ingång för att aktivera laddtrycksstyrningen (endast wastegate back pressure control).
ECU
Möjlighet till fördröjning för shiftcut systemet.
ECU
Shiftcut med manuella tabeller för drop % med både tändning och bränsle.
ECU
Shiftcut retard/ramp back kan nu användas i alla brytningslägen.
ECU
Extra justeringstabell för laddtrycksreglering (i closed loop).
ECU
Extra justeringstabell för lustgasstyrningen.
ECU
Power adder möjlighet för Power Management för att lägga till/dra bort laddtryck/lustgas baserat på avvikelse.
ECU
Möjlighet för power management systemet att öka tändvinkel.
ECU
Launch start varvtalet kan nu ställas via tabell.
ECU
Launch start varvtalet kan nu ställas genom att aktivera den digital ingången.
ECU
Valbara trigger spänningar på för digitala givare kopplade på TRIGGER och HOME.
ECU
Batteri spännings filter.
ECU
Överspännings skydd som kan bryta motorn.
ECU
Utökad inställningsmöjlighet för spridarvinkeljustering.
ECU
Utökad inställningsmöjlighet för felhanteringsvärden vid givarproblem.
ECU
Möjlighet för korrigering av däckstorlek mot hastighet.
ECU
Transbrake bump uppdatering.
ECU
Utökad inställningsmöjlighet för felhanteringsvärden vid givarproblem för alla analoga ingångar.
MTune
Ny genväg i MTune för att snabbt kunna ladda ner interna loggfiler.
ECU
Reducering av bränsleanrikningstriggning som gjordes i 1.122 som i vissa fall medförde oavsitlig triggning av extra bränsletillskott.
MTune
3 punkts tabell generator för CLT och IAT ingångarna.
ECU
Bränsletillskott efter start (ASE) är nollade internt efter 120 sekunder.
ECU
Matematik kanaler (math channels).
MTune
Förbättrad trigger oscilloskop.
MTune
Förbättrad trigger logger för att kunna visa alla tillgängliga DIN/VR signaler.
ECU
Valbart TPS rate filter.
ECU
Ny felkod: 121 - AIN error.
ECU
Ny felkod: 97 - Hard fault/Memory protection.
ECU
Ny felkod: 48 - Overvoltage protection cut.
ECU
Ny felkod: 38 - Trigger/CAM pattern expected error.
ECU
Ny trigger: Ford Duratec (CAM/VVT).
ECU
Ny trigger: Alfa Romeo Twin Spark 95 - 05.
ECU
Ny trigger: Mazda RX8 crank trigger.
ECU
Ny trigger: Mazda MX5 NB (99-05) cam trigger with missing tooth wheels).
ECU
Ny trigger: N+1 cam and VVT.
ECU
Ny trigger: Suzuki G16B (ON CAM).
ECU
Ny trigger: Mazda2 ZY-1500cc ZJ-1300cc Z6-1600cc.
ECU
Ny trigger: Kawasaki JET SKI 1100 DI STX.
ECU
Ny trigger: Suzuki Swift M15A 2005 - 2010.
ECU
Ny trigger: Mazda 2 DE (Z engine).
ECU
Ny trigger: BMW S14 (crank+cam).
ECU
Ny trigger: LS 24x with any non-standard cam trigger.
ECU
Ny trigger: Diahatsu Mira JB (4+1 on CAM).
ECU
Ny trigger: Dodge Viper CAM trigger.
ECU
Nytt realtidsvärde: Engine Oil Temperature.
ECU
Nytt realtidsvärde: Engine Oil Pressure.
ECU
Nytt realtidsvärde: Total Fueling Target Error, the sum of the Lambda/Lambda Target + Current Lambda correction. A representation of how far off the VE-table is.
ECU
Nytt realtidsvärde: Extra Fuel Table 3.
ECU
Nytt realtidsvärde: Nitrous Protection - Value to indicate the reason for the Nitrous protection system activation.
ECU
Nytt realtidsvärde: Boost openloop duty - The open loop duty % in closed loop boost control mode.
ECU
Bugfix: Felaktiga temp värden kunde hämtas i US imperial läget.
ECU
Bugfix: ECU on Time och Engine Runtime räknarna har gått 1% för snabbt pga ett beräkningsfel.
ECU
Bugfix: Spridar duty vid staging i wankel och 2-taktssystemet har varit felaktig.
ECU
Bugfix: CLT och IAT kunde i något enstaka fall visa 1.0C fel.
MTune
Bugfix: I några enstaka fall har inte alla Realtidsvärden uppdaterats korrekt.
ECU
Bugfix: CAN lambda input fungerade inte.
ECU
Bugfix: Lustgas skyddssystemet kunde i något fall aktiveras innan själva lustgasen.
ECU
Bugfix: Sekundära typen av varvstopp använda första typens inställning.
MTune
Bugfix: Genvägen för att komma till förstasidan (start) i MTune fungerade inte.
ECU
Bugfix: AC utgången var alltid aktiverad när en reactivation delay på 0.1sek eller mindre var inställd.
ECU
Bugfix: max cut time sparades ibland inte korrekt.
ECU
Bugfix: En icke aktiverad user output som hade en digital ingång aktiverad kunde triggar dess digitala funtion.
MTune
Bugfix: Import av tabeller i låsta filer var ej möjligt.
MTune
Bugfix: Anslutningsrutan kunde i något enstaka fall hamna bakom log viewern om den var aktiverad som ontop.
ECU
Bugfix: Warning light utgången triggades felaktigt och sporadiskt.
MTune
Bugfix: 3D uppdatering där markerad punkt visade felaktig motordata position.
MTune
Bugfix: Auotune kunde vid enstaka tillfällen beräkna nytt VE felaktigt.

1.121

(2019-04-03)

ECU
OBD-II funktion för att läsa motordata ifrån original motorstyrning när MaxxECU används som piggyback.
ECU
Uppdatering av ME 7.5 CAN protokollet för att snygga till varvräknaren i instrumentering.
ECU
Direkt kunna trigga digitala ingångsfunktioner från User CAN inputs.
ECU
Stöd för AEM-X och MOTEC CAN bredbandslambda controllers.
ECU
Stöd för egen extern CAN bredbandscontroller.
ECU
Stöd för att kunna aktivera en digital ingångsfunktion direkt på bluetooth switch inställningarna.
ECU
Ny trigger:Single puls per 720 degrees, för att kunna trigga piggyback installationer från spridare eller spole.
ECU
Utökat antal user CAN Inputs till 24st.
ECU
Inbyggd triggergenerator för vissa triggersystem.
ECU
Bugfix: Växel 6 aktiverades inte med en analog växel indikerings givare.
ECU
Bugfix: AC utgången återaktiverades inte om återaktiveringstiden var 0.0sek.
ECU
Bugfix: Felkod 84 kunde triggas på vissa bilmodeller där CAN adresser krockade.
ECU
Uppdatering av CO2 laddtrycksregleringen.
ECU
Separata inställningar av duty och drop mode i launch control steg 2 och 3.
ECU
Ny stegmotor utgångsfunktion.
ECU
Styra launch cut % med tabell.
ECU
Ny testfunktion for lustgassolenoider.
ECU
Honda KA20A2 triggeruppdatering.
ECU
Bugfix: Vissa triggersystem med MaxxECU MINI fungerade inte.
ECU
Ny felkod: 47 - external lambda sensor error.
ECU
Ny digital ingångsfunktion: External lambda X, error.
ECU
Ny digital ingångsfunktion: External lambda X, valid.

1.120

(2019-02-27)

ECU
NHRA firmware tillgänglig (för USA).
ECU
Ny User PID function.
ECU
Bugfix: User output 1-6 visade felaktiga värden i MTune.
ECU
Bugfix: DIN 1/2 fungerade inte som CAM/HOME eller andra pulsgivare på MINI.
ECU
Bugfix: GP RPM limit kunde i enstaka fall orsaka att motorn inte startade.
ECU
Bugfix: Rtvärdet Knock Correction Accumulated visade felaktiga värden.
ECU
Bugfix: PDM wipers, växlade ingångar.
MTune
Bugfix: Tachometer test funktionen använde inte korrigeringstabellen.
ECU
Bugfix: PRO WBO2 använde ett felaktigt kalibreringsvärde i bakgrunden i Mustang plugin basmapp.
MTune
Bugfix: R tangenten rensar nu återigen alla felkoder vart man nu än är i hela MTune.

1.119

(2019-02-15)

ECU
MaxxECU MINI support (officiell).
ECU
Uppdatering av Mustang 2011 OEM CAN protokollet.
MTune
Ny funktion i utgångstestet.
ECU
Ny inställning i ignition lock/idle control.
ECU
Utökning av sekundär och primär spridare 9-12.
ECU
CAN input systemet kan nu direkt påverka interna värden såsom wheel speed etc.
ECU
Extra kalibrerings tabell för varvräknarfunktionen.
ECU
Växelberäkning utifrån varvtalssänkning för dragracing.
ECU
Visa inga VVT felkoder när inget VVT system är aktiverat.
ECU
Stöd för CAN baserade keypads (Blink Marine).
ECU
Honda KA20A2 triggeruppdatering.
ECU
Ny trigger: Honda CBR1000RR (crank + home).
ECU
Ny trigger: Renix 44-2-2
ECU
Ny trigger: Suzuki Swift K12B (2012 - 2017)
ECU
Ny trigger: Harley-Davidson EVO.
ECU
Ny trigger: Yamaha 4+1 jet ski waverunner (2010)
MTune
Bugfix: Autotune fungerade inte korrekt om operationen utfördes på samma ställe.
ECU
Bugfix: Vid enstaka tillfälle så styrdes tomgångs duty ut felaktigt om after start duty var satt till tabell.
ECU
Bugfix: GPO RPM limitern ställd som INJ cut bröt ej.
ECU
Bugfix: Fix för slö uppdateringshastighet på RACE EGT ingångar.

1.118

(2018-12-11)

ECU
Stöd för Ford Focus ST CAN protokollet.
ECU
Ny trigger: Honda K20A2.
MTune
Min aktiverings varvtal för shiftcut ändrat till 800rpm.
MTune
Förändring i Nitrous start RPM så systemet kan testköras utan att starta motorn.
ECU
Bugfix: Knackregleringen fungerade inte som den skulle i 1.116 och 1.117.
MTune
Bugfix: Några ohanterade undantag som ledde till krash vid märklig hantering av axelvärden i tabeller.
MTune
Bugfix: Ohanterat undantagsfel när en loggfil var öppen och mätsystemet ändrades.
ECU
Bugfix: cut/retard reasons visade realtidsvärden i loggen även om loggen var pausad.
ECU
Bugfix: cut/retard reasons visade inte korrekta värden med lustgassystemet aktiverat.
MTune
Bugfix: 3D vyn laddades inte om när man valt den inverterade vyn ifrån högerklicksmenyn.
MTune
Bugfix: 3D vyn laddades inte om efter att man laddat nya inställningar från tabell i 2D+3D läget.

1.117

(2018-11-30)

MTune
Bugfix: Ohanterad exception varning vid klick på axlar.

1.116

(2018-11-29)

ECU
Farthållare funktion.
ECU
Tomgångsreglering uppdatering.
ECU
Local autotune förändrar nu bara enstaka celler istället för även närliggande.
MTune
Förändring av autotune från loggfil.
ECU
Möjlighet att dölja triggerfel som bara uppkommer ibland.
ECU
Ecu power hold mot tabell eller fixerat värde.
ECU
Nya GP RPM limit tabeller.
ECU
Ny utgångsfunktion för att styra PWM reglerade generatorer.
MTune
Automatisk justering av windows energiläge vid uppstart av MTune.
ECU
Nytt realitdsvärde: Fuel/Ignition cut and ignition retard reasons.
ECU
Nytt realitdsvärde: Lambda target error.
ECU
Nytt realitdsvärde: Engine max RPM (resettable with a button in engine counters).
ECU
Nytt realitdsvärde: Engine max MAP (resettable with a button in engine counters).
ECU
Nytt realitdsvärde: Engine total time over limit (resettable with a button in engine counters).
ECU
Nytt realitdsvärde: Engine total time on launch (resettable with a button in engine counters).
ECU
Nytt realitdsvärde: Engine-Driveshaft Ratio.
ECU
Nytt realitdsvärde: Driveshaft-Engine Ratio.
ECU
Ny felkod: MAP sensor fel.
MTune
Nytt filformat som inkluderar både loggning och mappen (komprimerat format).
ECU
RPM som axelval i power management.
MTune
Funktion för att skapa baskurva i power management systemet
ECU
Tillägg för att ställa bränslepumpgsutgångens prime tid.
ECU
Ny inställning för att öka tomgången innan fläktutgången aktiveras.
ECU
VVT dyty kompensering baserad på spänning.
ECU
Använda tabell för att sätta den låsta tändvinkel.
ECU
Tillägg för det avancerade varningssystemet att fördröja aktivering vid uppstart av motor.
ECU
Tillägg för det avancerade varningssystemet att kunna använda ett lägre varvtal.
ECU
Ny inställning för deaktivering av power management och traction systemet vid aktivering av varvstopp 2.
ECU
Nedre gränsen för MAP värde som kan användas är nu ändrat till 0kPa (ifrån 20kPa).
ECU
Ökning av maximal PWM frekvens på alla PWM utgångar till 20kHz.
ECU
Rate of change kanaler.
MTune
Möjlighet att låsa celler vid mappning.
MTune
Utökad dialogruta för automatisk omskalning av tabellvärden.
MTune
Ny snabbtangent för att växla mellan 2D och 3D: D.
MTune
Vid ESC knapptryckning i Mtune, sätts fokus på inställningsträdet.
MTune
2D och 3D har nu synkade markeringar.
MTune
3D: Finns nu på alla tabeller.
MTune
3D: Uppdatering av wire frame läget.
MTune
3D: Trace line.
MTune
3D: Alla valmöjligheter finns nu i högerklicksmeny istället.
MTune
3D: Förbättrad färgläge.
MTune
3D: Förändring av markeringar görs med SHIFT+piltangenterna.
MTune
3D: Local autotune förändrad.
MTune
3D: När markeringarna når ändlägen så minskas markeringarna automatiskt.
ECU
Ny trigger: Nissan HR13DE.
ECU
Ny trigger: 18-2-2-2 Jeep Cherokee (MJ-XJ 19).
ECU
Ny triggers: Toyota 1GR-FE, 3UR-FE.
ECU
Uppdateringar av BMW E46 CAN protokollet.
ECU
Nytt OEM CAN protokoll: Nissan Patrol Y61.
ECU
Ny ingångsfunktion: CAN System Fuel Consumption Meter.
ECU
Ny ingångsfunktion: CAN System Torque Value.
MTune
Nya spridar förinställningar.
MTune
Nya E-Throttle förinställningar.
MTune
Nya givare förinställningar.
MTune
Bugfix: Markering av flera celler och när man matade in x,x så förändrades inte alla värden. (x.x fungerade).
ECU
Bugfix: Realtidsvärde för Injection event start angle (ATDC) var felstavat, men visade korrekta ATDC värden.
MTune
Bugfix: Log viewer nedsparande triggades felaktigt.
ECU
Bugfix: tändspolarnas aktuella duty visades felaktigt i loggning.
MTune
Bugfix: Log viewern, tillägg av kanaler.
ECU
Bugfix: Ibland resettades inte räknare till inställt minsta värde.

1.115

(2018-08-30)

ECU
Bugfix: Lean power cut aktiveras oavsiktligt på varvtal

1.114

(2018-08-30)

ECU
Återställa timer med en puls.
ECU
Fler inställningar för transbrake kontrollen.
ECU
Möjlighet att kunna stänga av motorfläkt över en viss hastighet.
MTune
Bugfix: Read/Write dialogrutan visades alltid i 1.113 och är nu åtgärdat.
ECU
Bugfix: Lean power cut säkerhetsfunktionen var aktiv under rolling launch funktionen.

1.113

(2018-08-01)

ECU
Stöd för 2-takt samt Wankel.
ECU
Rolling launch.
ECU
Nytt OEM CAN protokoll för Corvette C6.
ECU
Utökad funktionalitet på varvstopp.
ECU
Nytt varvstopp för mjukare övergång.
ECU
Ny Tune selector som kan användas i hela MTune.
ECU
Eget AFR värde kan nu anges.
ECU
Förändring av säkerhetsfunktionen lean power cut som nu kan använda lambda target värdet som utgångspunkt.
ECU
Ny digital ingång för loggning.
ECU
Max frekvens för hastighetsingångar.
ECU
Tillägg för analoga ingångar för att kompensera för 5V matningen, samt möjlighet för offset justering.
ECU
Extra inställning för hastighetsingång som används av dragracing hojjar.
ECU
Ny trigger: EVO X.
ECU
Ny trigger: LS3 CAM.
ECU
Ny trigger: Rover K-series (lotus elise) 1.8 (CAM).
ECU
Ny trigger: Mercedes C63 AMG V8 (CAM).
ECU
Ny trigger: Audi 1.8T (CAM).
ECU
Ny trigger: Nissan VQ35DE.
ECU
Ny trigger: Mazda 1.6 MX5/Miata/Eunos.
ECU
Ny trigger: Mazda MX5 NB (99-05).
ECU
Ny trigger: Renix 66-2-2-2.
ECU
Ny trigger: Diahatsu Mira (3+1 on CAM).
ECU
AEM X-serie tillagd som extern lambda kontroller.
MTune
Tomgångsregleringen finns nu som en egen kategori i inställningsträdet.
ECU
Nytt realtidsvärde för tändvinkelkorrigering per cylindernivå.
ECU
Distance counter uppdateras nu med 100Hz istälelt för 10Hz.
MTune
Sökning av realtidsvärden tillagt.
MTune
Max, min och genomsnittsvärden vid markering i loggar tillagt.
MTune
Zooma med UP och NER knapparna i loggar.
MTune
Överskådning i loggar.
MTune
Kanal förinställningar tillbaka i Live-loggern.
ECU
Ytterliggare två trailing outputs tillagda.
ECU
Bränsletrycks avvikelse funktion.
ECU
Korrigering av bränsle vid användning av lustgas.
ECU
Anti-lag bränsle justering kan nu vara positiv eller negativ.
ECU
Fördröjningsmöjlighet för AC aktivering.
ECU
Avancerad pulsbreds kompsensering för spridare.
ECU
E-Throttle modulen kan nu används för alla typer av analoga givare, inte bara E-Throttle relaterade ingångar.
ECU
Bugfix: en timer som inte resettades tillräckligt snabbt.
ECU
Bugfix: Vid uppdatering av MaxxECU RACE sattes en felkod felaktigt.
ECU
Bugfix: Negativt Z-värde i 4D orsakade problem.
ECU
Bugfix: Uppdatering från 1.108 och tidigare med US imperial orsakade problem.
ECU
Bugfix: Problem med inverterad lustgastimer åtgärdat.
ECU
Bugfix: Känslighet för felkod nr 14.

1.112

(2018-02-20)

ECU
Ny trigger: Missing tooth på KAM.
ECU
Möjlighet att köra mot ett fast bränsletryck (som ej påverkas av MAP).
ECU
Möjlighet att kunna interpoleringsläge mot varje axel.
MTune
Bugfix: Laddning av inställningar i US imperial läget.
MTune
Bugfix: Import av tabell.
MTune
Bugfix: Felaktig skalning av spridares dödtid vid tabell som källa.
MTune
Bugfix: Lambda A och B visade 0.000 istället för warmup udner uppvärmningsfasen.

1.111

(2018-02-15)

MTune
Frilusftskalibrerings knapp för äldre lambdasensorer.
MTune
Felaktigt filnamn visades i programet nä rman jämförde filer.
MTune
Programkrash vid öppning/jämförelse av älde tune filer.
ECU
Programkrash vid import av 4D tabell till tabell med ej aktiv 4D axel.
ECU
Fix för firmware update som tog för lång tid och hängde programmet.
ECU
Borttagen möjlighet att kunna läsa/skriva mapp om man skippar firmware update.

1.110

(2018-02-12)

MTune
Ångra och göra om med CTRL+Z och CTRL+R.
ECU
Nytt CAN buss protokoll för test: BMW E46 330i.
ECU
Ny ingång som används till visa CAN system.
MTune
Multiplicering direkt i 2D tabeller.
ECU
Återaktiveringsvillkor för EGT power cut, lean power cut samt boost cut.
ECU
Knapp för att forcera spikning under en viss tidsperiod för att ställa in knacksensors nivåer.
ECU
Tabell för cranking angle.
ECU
Trigger arm spänning lägre än 0.2v nu möjlig
ECU
Interna MAP sensorns används automatiskt som BARO sensor om extern MAP sensor är aktiverad.
ECU
Nytt realtidsvärde: Active state of each nitrous stage.
ECU
Nytt realtidsvärde: Active time for each stage.
MTune
4D axel möjligheter i 3D.
MTune
Uppdateringar från låst mappar kunde skapa problem.
ECU
Uppdatering av Ford Focus CAN
MTune
Uppdatering av tangentbordsgenvägar: INS/DEL direkt på axlar för att ta bort/lägga till
MTune
Uppdatering av tangentbordsgenvägar: M för att multiplicera direkt i tabell.
MTune
Uppdatering av tangentbordsgenvägar: Tidigare användes CTRL+R för att rensa felkoder, nu endast R
MTune
Matte funktioner försvann i 1.109, nu tillbaka.
MTune
Local autotune slutade att fungera i 1.109, nu tillbaka
MTune
Felaktigt filnamn visades i MTune vid öppning av tidigare sparade filer.
ECU
Felkod 95 visade sig ibland vid import av tabell från tidigare sparade mappar.
ECU
Diverse småfixxar.

1.109

(2018-01-26)

MTune
Äkta 4D i alla tabeller.
MTune
Jämföra mappar.
MTune
Uppdatering till 3D vyn.
ECU
Lustgas: 6 stegs system.
ECU
Lustgas: Alla steg kan v ara antingen ON/OFF eller PWM (valbart).
ECU
Lustgas: Alla steg kan kontrolleras av villkor eller digital ingång.
ECU
Lustgas: Rampa tillbaka tändningen efter deaktivering av lustgassteg.
ECU
Lustgas: Stöd för torra system.
ECU
Lustgas: En lustgastimer som kan användas för att aktivera olika steg baserat på timern.
ECU
Lustgas: Utökat säkerhetssystem.
ECU
Snabbare uppdatering av realtidsvärden (nytt protokoll).
ECU
Nya realtidsvärde: Internal output status.
ECU
Nytt realtidsvärde: Total engine runtime (med möjlighet att återställning).
ECU
Nytt realtidsvärde: Time after shift.
MTune
Beskrivning av varje digital ingång som även syns i loggning.
MTune
Firmware update dialogrutan hamnar ibland bakom huvudfönstret.
ECU
Tidkortsdata xxx istället för xx.x
ECU
Intern uppdatering av loggning med snabbare skrivning av data.
MTune
Öppna loggfiler automatiskt efter nedladdning till PC.
ECU
Loggning av det avancerade varningssystemet nu möjligt.
ECU
Clutch input kan nu återställa distance counters.
ECU
Boost controller: flera funktioner.
ECU
Individuell cylinder kompensering med tabell på både bränsle och tändning.
ECU
Target speed adjustments tabell till power management systemet.
ECU
Möjlighet att rampa tillbaka tändjustering från extra tabellerna.
ECU
Actuator kontroll.
MTune
Inställningar i MTune sorteras nu i lite mera alfabetisk ordning.
ECU
Puls utgångs funktion.

1.108

(2017-10-20)

ECU
Testversion av nya Power management systemet.
ECU
Ford Focus RS 2010 CAN implementering.
ECU
Rover V8 trigger system.
MTune
Ny spridar preset: Atomic3
ECU
Möjlighet att använda TPS ingången som en vanlig AIN ingång om man kör E-Throttle.
MTune
Ny graf-vy i tabeller och listor.
ECU
Intern förbättring av AIN filter.
ECU
Skickar inga triggervarningar under startförsök, utan visas efteråt om motorn ej startar.
ECU
Ny automatisk och intern I limiter för laddtryckstyrningen.
ECU
Möjlighet att filtrera EGT signalerna.
ECU
Nytt realtidsvärde: Senaste lagrade felkoden.
MTune
Ny axelväljare, alla tillgängliga värden finns nu som val.
ECU
Adaptivt triggerläge för små svårstartade motorer.
ECU
Kortare intern debounce tid.
MTune
Bättre förklaring i utgångslistan vad utgången kan hantera för elektriska signaler.
MTune
Fördefinierade inställningar för några E-Throttle spjällhus.
ECU
Max tid för shiftcut borttagen och ersatt med en tabell.
MTune
Möjlighet att lägga extern loggfönster alltid överst.
ECU
Möjlighet att välxa upp även om högsta växeln redan är i, seq låde styrning.
ECU
Förbättrad lambda kontrol under och efter shift-cut, seq låde styrning.
MTune
Sökfunktionen hängde sig ibland av oförklarlig anledning.
MTune
MTune krash vid speciell felkod och man klickade på felkoden i väldigt unika fall.
MTune
Ibland hamnar firmware update dialogrutan bakom MTune huvudfönster, förbättrad hantering.
ECU
Creep fastnade på konstans 40% oavsett inställning.
MTune
BT lösenordet återställdes i enstaka fall till standard om man laddade gammal mapp innan man anslöt med MTune.
ECU
I realtidsdata för individuell spridare puls var felaktig om individuell kompensering var aktiverad.
ECU
Mer än villkor funkade inte alltid mot digital ingång.
MTune
Satta villkor blev i något fall felaktigt när man öppnade gamla sparade tune filer.

1.107

(2017-08-24)

ECU
Lagt till bränsletrycksingångar som kan användas för bränsleberäkning och kompensering.
MTune
Lagt till sökfunktil för realtidsvärden och utgångsfunktioner.
ECU
Viper V10 och odd-fire wasted spark support
ECU
User CAN Output. Skickning av inställbara CAN-paket.
ECU
Lagt till RT-värden för injector deadtime.
MTune
Lagt till tabbar för realtidsvärden för olika inställningssidor.
ECU
Injector deadtime som tabell.
ECU
Dwell som tabell.
ECU
Ignition trim per cylinder.
ECU
Shiftlight per växel.
ECU
Val för att stänga av blåtand.
ECU
Flyttar inställningssidan och lagt till varl för att bryta på bara vissa kanaler med advanced warnings sytemet
MTune
Fixat bugg med ”tune notes”.
ECU
Fixat bugg med aktivering av stage 2 N2O

1.106

(2017-07-04)

ECU
Support för MaxxECU RACE
ECU
BMW M62 cam/vanos trigger
ECU
Honda J35A3 trigger
ECU
Möjlighet att ange antal spridare per cylinder och per utgång
ECU
Filter för IAT och CLT sensorer (aktiv som standard)
ECU
Afterstart idle control kan vara tabell
ECU
E-throttle, val att växla PID inställnigar under rest position
MTune
Valbara F-tangentsgenvägar
ECU
Automatlåda: Andra växlningstabell aktiverad mot DIN
ECU
Automatlåda: Funktion för att välja min och max växel för varje tabell
ECU
Automatlåda: Möjlighet att välja annan växel på launchkontrollen
ECU
Lagt till möjlighet att aktivera tabeller via ingångar separat istället för alla samtidigt
ECU
Timers: Lagt till val för att räkna baklänges
ECU
Boostlimiter som tabell iställer för fast värde
ECU
User outputs: Lagt till hysteresinställningar
ECU
User outputs: Nu går det att jämföra två variabler med varandra
ECU
User outputs: Fler conditions, upp till 5 på varje utgång
ECU
User outputs: Val att trigga 2 ingångsfunktioner från 1 user output/internal output
ECU
Tabeller kan användas utan interpolering (med fasta steg)
ECU
Automatisk beräkning av kardanvarvtal från hjulhastighet
ECU
Valbart triggerläge för oscilloskop (home signal/trigger error)
ECU
Kalibreringsinställningar för EGT-ingångar
ECU
Button debounce funktion (aktiv som standard)
ECU
Lambda 1 + 2 som axelval

1.105

(2017-05-28)

ECU
Fix för E-Throttle inställningar vid laddning av äldre save fil med 1.103 och 1.104

1.104

(2017-05-25)

ECU
Deaktivering a power limit after launch via ingång
ECU
Transbrake styrning, lagt till creep funktion
ECU
Fixat bugg med closed loop targer under 100kpa
ECU
Fixat felaktiga defaultvärden för wheelspeed filters
ECU
Ytterligare 6st internal outputs
ECU
Traction control rampin och dual PID läge

1.103

(2017-05-18)

ECU
Förbättrad styrning av sekventiella växellådor (neutral lockout och throttle blip)
ECU
Fler inställningar för speed-limiters
ECU
Predictive rev-limiter
ECU
Shiftcut läge med både fuel+ign cut
ECU
Lösenordsskydd för MaxxECU mappar
ECU
Fler E-throttle justeringsmöjligheter
ECU
Fixat bugg med Subarutrigger
ECU
Transbrake styrning med bump funktion

1.102

(2017-04-04)

MTune
Buggfix for uppdateringsruta

1.101

(2017-04-03)

ECU
Inställning för extra tolerans på missing tooth trigger för motorer med hög kompression.
ECU
Valbar CAN hastighet.
ECU
Dubbel E-gas spjäll.

1.99

(2017-02-23)

ECU
Automatiskt läge för trigger/home arm spänningar
ECU
Loggning av faktiskt tändvinkel med induktiv pickup (Fluke RPM 80)
MTune
Status på utgångar visar på inställningssidan och i RT-data
ECU
Ny trigger: Subaru
ECU
Ökat loggningshastigheten till 1kHz för PRO
ECU
Nytt internt loggsystem med datakomprimering för upp till 5ggr längre loggar än tidigare (>rev7)
MTune
Interpolering X+Y i tabeller
ECU
Backning av tändning under shiftcut
MTune
Läge för kontinuerlig mätning med triggeroscilloskopet
ECU
Lagt till PLEX bredbandslamndaingång
ECU
Speedlimitern kan använda tabell iställt för fast värde
ECU
Distance counters kan används som tabellaxlar
ECU
Varvstopp vid timeout av antilagg
MTune
Fixad bugg där triggerocilloskopet hängde sig
MTune
Fixat bugg med hoppande värden i RT-vyn
MTune
Fixat bugg där timereference inte funkade ordentligt för timeslips
MTune
Fixat bugg där log presets inte sparades
MTune
Fixat bugg med lustiga tecken i notes-fältet
MTune
Fixat buggar i kanalinställningen för loggningen

1.98

(2017-01-27)

MTune
Ny förbättrad loggvisare
MTune
Nytt hjälpsystem
MTune
Lagt till horisontell scrollbar för breda tabeller
ECU
Lagt till PWM% som valbar tabellaxel
MTune
Visar den öppna filen i titelraden
ECU
Lagt till RT-värden för AFR, active launch control, antilag och gearcut.
ECU
Ökat tillåten aktiveringshastighet för launchcontrol
ECU
Lagt till TPS inställning för Lean power cut
MTune
Ändrade utgångsfunktionsväljaren till en dialogruta
MTune
Fixat bugg med US units och konstig Fan hystereis
MTune
Fixat bugg med lustigt utseende på knappar med XP-tema på Windows
ECU
Fixat bugg med AIN-filters som inte fungerat
ECU
Fixat bugg med ostabil lambdakorrigering vid korta shiftcuts

1.97

(2016-12-23)

ECU
Val att använda Imperial/US units
ECU
Värde för att indikera aktiv antilag
ECU
Stöd för MaxxECU STREET
ECU
Fixat bugg där E85 sensorn gav felkoder i onödan.

1.96

(2016-08-09)

ECU
Closed loop boost: Inställning för att stänga av regulatorn när motorn är av
ECU
Elektriska vattenpumpar stängs av 5 minuter efter motorn för att spara batteri
ECU
Digitala ingångar kan vara axlar i tabeller

1.95

(2016-07-30)

MTune
Nya dialoger för att ange motorvolym och däckstorlek i cui och tum
ECU
Primary injector mirror utgång på valfri GPO eller INJ utgång
ECU
Automatlådestyrning: Fixat bugg där selectorposition ignorerades
ECU
Fixat en bugg från 1.94 där vissa utgångar inte fungerade korrekt

1.94

(2016-07-22)

ECU
Support för MaxxECU PRO rev2 enheter
MDash
Uppdatering för att reflektera fler RT värden.
MTune
Fler tecken tillåtna i namn för user AIN (ÅÄÖ etc)
MTune
Namn för User PWM utgångar
ECU
Ingång för analog Etanolsensor (externa mätare)
ECU
Inmatning av TDC per cylinder (stöd för odd-fire)
ECU
Stöd för 2 och 3 cylindrar
ECU
Manuellt läge för att styra ignition och fuel events (för tex 2-taktsmotorer)
ECU
Automatlådestyrning: När RPM difference är 0 ignoreras värdet nu.

1.93

(2016-05-10)

MTune
Val att använda fast färgmarkering i loggfiler (högerklick meny)
MTune
Möjlighet att sätta nollpunkter i loggar för enklare jämföring (perfekt för dragracing)
MTune
Uppdatering av 3d-mappningskontroll
ECU
Möjlighet att koppla upp sig på befintligt CAN system och avläsa värden som kan användas i MaxxECU
ECU
Möjlighet att använda termoelement typ N på EGT-ingångar
ECU
Justering av e-gas system
ECU
Val att ignorera felkod för saknad 12V2 för MaxxECU PRO
ECU
Fixat bugg där closed boost target 2 inte aktiverades när man använde 3 tabeller

1.92

(2016-04-28)

ECU
Tre stegs launch
ECU
Analog AC trycksingång för styrning av kompressor
ECU
Stoich fuel AFR loggas (flex fuel)
ECU
Ignition retard på rev-limiter
ECU
Honda S2000 (F20C) trigger och CLT utgång
MTune
Surface 3D mappningsvy
MTune
Historik i triggerlogger

1.91

(2016-03-17)

ECU
Extern BARO-sensor på analog ingång
ECU
Porsche 996 trigger
ECU
Rampning av idle control start duty
MTune
Fixat installation av drivrutiner på Windows 10
MTune
Fixat bugg där scrolllisten ibland försvann

1.90

(2016-02-23)

MTune
Lokal automatisk VE-tabellsjustering (ctrl+T)
ECU
Fler justeringar av E-gas via extra tabeller
ECU
Antilag air kan vara tabell
ECU
WBO2 uppvärmning kan startas vid motorstart eller ECU start
ECU
Flex fuel på secondary injectors
ECU
Stöd för Exqbe dual wbo controller (CAN)
ECU
Ingång för att stänga av idle control ”Disable idle control”
ECU
Val för aktivering av e-throttle motor direkt eller vid motorstart
ECU
OEM CAN-protokoll Ford Mustang 2011 och Audi S3 1.8T 2003. Se separat dokumentation.
ECU
ODB-2 CAN-protokoll

1.89

(2015-11-24)

ECU
Nya manuella staged injection lägen
ECU
Dubbel PID-reglering för Egas
ECU
Förbättrad timeout av cam/sync-signal för förbättrad synkning med vissa givare

1.88

(2015-10-27)

ECU
Fixat bugg med där loggar ibland försvann på rev8 enheter.
MTune
Fixat några funktioner som inte syntes i 1.87 uppdateringen.

1.87

(2015-10-09)

ECU
Hastighetsbegränsare (pit speed/top speed)
ECU
Två växlingsbara däck setups för tractionctrl
ECU
Distance counter + odometer
ECU
Räknarfunktion
ECU
AIN matade från intern tabell
ECU
Repeat funktion för timer
ECU
Timers och counters kan användas som axlar i tabeller
MTune
Använda DIN markeras

1.86

(2015-05-31)

ECU
Ingång för att stoppa motorn/förhindra start
ECU
Turbovarvtalsmätare
MTune
Accelerometer kan vara axel i tabeller
ECU
Fixat buggar i beräkning av tranmission slip

1.85

(2015-05-20)

ECU
Laddtrycksstyrning med extern tryckkälla (CO2) ”Wastegate back pressure control”
MTune
Nytt mer flexiblelt sätt att välja kanaler för loggning
ECU
Fixat bugg där loggning på rev 6+ enheter ibland inte startar

1.84

(2015-04-28)

MTune
Fixat krasch vid uppdatering från äldre versioner.

1.83

(2015-04-18)

MDash
Brytare för val av laddtrycksnivå och andra funktioner i MDash
ECU
Fler val för styrning av lockup (automat)
ECU
Beräkning av transmission slip (automat)
ECU
Fixat bugg med felaktig hastighetsberäkning när man använde kardangivare

1.64

(2015-04-01)

MDash
Stöd för Android 5.x

1.82

(2015-03-21)

MTune
Fixat inställningar som inte skulle visas

1.81

(2015-03-19)

ECU
Stöd för Ford Mustang 5.0 VVT trigger
ECU
Anti-lag

1.80

(2015-02-18)

ECU
Stöd för Volvo T5 VVT trigger
ECU
Styrning av pneumatiska dragracingväxellådor
ECU
Fixat bugg med att timer1-3 funktionerna räknade för långsamt
ECU
Fixat bugg med att Key Input inte fungerade på virtuella digitala ingångar
MTune
Fixat bugg med tractionsystemet när ingen tractionmodul var ansluten

1.79

(2015-01-15)

ECU
Valbar filtrering av accelerometer i tractionmodul (kräver uppdatering av tractionmodulens firmware)
ECU
Utökning av MaxxECUs CAN-protokoll
ECU
Shiftcut tid inställbar via tabell
ECU
Tre generella extratabeller som kan användas som axlar i andra tabeller eller för loggning
MTune
Stöd för MaxxECU rev 8 enheter

1.78

(2014-11-20)

ECU
Dual distributor tändningsläge.

1.77

(2014-09-25)

ECU
Nytt triggersystem: 2JZ VVT
ECU
Ytterligare en extra fuel tabell och två extra ign tabeller
MTune
Fler genvägar
MTune
Möjlighet att namnge laddtrycknivåer
ECU
Fixat bugg med anslutning till MDash

1.76

(2014-09-17)

ECU
Varningar kan avaktiveras på launch ctrl
ECU
Mer ign trim tillåten på launch
ECU
Vattenpumpstyrning med relä
ECU
Styrning av lustgassystem

1.75

(2014-07-14)

ECU
Stöd för 4L60E/4L65E automatlådor
ECU
Inställning för att invertera tändningsutgångar för vissa CDI-system

1.74

(2014-06-27)

ECU
Ny kam och VVT trigger: 8-1, alternativ triggerposition (där missing på vev sammanfaller med missing på kam)
ECU
Förbättrad filtrering av etanolgivare

1.73

(2014-06-08)

ECU
Stöd för Volvo T6 VVT och cam trigger

1.72

(2014-04-27)

ECU
E-gas, styrning av elektriska spjäll. Kräver CAN-modul.
ECU
Flexfuel stöd. Justerar automatiskt stökiometrisk AFR. Extra manuell justering av tändning måste göras.
ECU
Funktion för kablibrering av linjära givare
ECU
User freq utgång. Frekvens och duty via tabeller.
ECU
After launch power limit, startoptimering för dragracing
ECU
Testversion för styrning av automatlådor. 4L80E. Ytterligare lådor under utveckning.
ECU
Stöd för 4 PWM-moduler (endast nya PWM moduler med valbar adress, släpps snart)
ECU
Inställbar extra power hold tid. För tex, användarinställda funktioner som fläktstyrning efter motorn stängts av.
ECU
Möjlighet att aktivera radiatorfläkten tillsammans med AC.
ECU
On och 100% condition på GPPWM utgångar
ECU
Förbättring av AUDI-trigger
ECU
Justerat mätning av Vbat
ECU
Fixat bugg där vissa inställningar ibland inte skrevs direkt.
ECU
Fixat bugg med simultan bränsleinsprutning
MTune
Varning om en nyare spar-fil öppnas i en äldre MTune-version (från och med denna version)
MTune
Preset i loggar. Spara och ladda grupper av värden.

1.70

(2013-12-15)

ECU
Valbar filtrering av MAP, TPS och RPM (i ECUn)
ECU
Varning vid höga EMI nivåer (ej avstört tändsystem tex)
ECU
Inverted utgång för PWM fuel pump, samt valbar frekvens
MTune
Loggad tändvinkel är nu exklusive justering för triggerdelay

1.69

(2013-11-01)

ECU
Staged injection (testversion)
ECU
VR-givare på din 1 och 2 (endast rev7+ boxar)
ECU
Stöd för upp till 118 kanalers loggning för rev7+ boxar
ECU
Val att lägga till justering på tomgångständvinkel (locked eller idle control)
ECU
Antal ”Virtual Digital Inputs” ökat till 6st
ECU
Antal ”User Outputs” ökat till 10st
ECU
Set-Reset funktion på User Outputs
MTune
Fixat bugg med visning lambda-kurvor i loggvisaren

MTune video Academy - Se och lär (endast engelska)